bp2365 Praxe rozhodčího fotbalu II

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje studentům praxi v oboru Rozhodčí fotbalu. Student si vybírá sám místo praxe (dle místa bydliště, příslušného kraje. Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky řízení utkání v roli hlavního rozhodčího nebo asistenta dle požadavků ukončení předmětu a související administrativy.
Výstupy z učení
V rámci praxe musí student prokázat schopnost působit v pozicích rozhodčího hlavního a asistenta v utkáních kategorie mládeže i dospělých.
Osnova
  • Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí. První skupina jsou rozhodčí, kteří řídí okresní nebo krajské fotbalové soutěže, druhá skupina rozhodčí, kteří řídí divize, ČFL nebo MSFL, a 3. skupina jsou rozhodčí, kteří řídí soutěže spadající pod komisi rozhodčích FAČR (1. liga, 2. liga atd.)
Literatura
    povinná literatura
  • KUREŠ, Jiří, Jan HORA, Bohuslav JACHIMSTÁL, Bohuslav LEGIERSKÝ, Jaroslav NITSCHE, Milan SKOČOVSKÝ a Jan ZAHRADNÍČEK. Pravidla fotbalu : platná od 1.7.2015. První vydání. Praha: Olympia, 2015. 151 stran. ISBN 9788073764081. info
Výukové metody
Student absolvuje fotbalová utkání v pozici rozhodčího.
Metody hodnocení
Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 15 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkáni v kategorii mužů v pozici HR nebo AR)
Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 10 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkání v kategorii mužů)
KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 7 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR Do odřízených utkání pro předmět Praxe I. – V. se započítávají pouze utkání mistrovská. Utkání přátelská pouze v případě vážného zranění či dlouhodobé nemoci (lékařské potvrzení nutno zaslat garantovi praxí, odsouhlasení garantem praxí, že tato utkání budou započítána). Do počtu utkání lze započítat i utkání turnajová, pouze však z mezinárodních a velkých národních turnajů, kde utkání nebudou hrána se zkrácenou hrací dobou (pro určení hrací doby se posuzuje dle zařazení A družstva v soutěži v dané kategorii).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2365