bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Mgr. Michaela Müllerová (pomocník)
Garance
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1895/01: St 17:00–19:30 učebna Vinařská, I. Struhár
bp1895/02: St 14:00–16:30 učebna Vinařská, I. Struhár
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům praktické dovednosti v oblasti mechanoterapie. V průběhu Aplikované fyzikální terapie I se budeme zabývat mechanoterapií a to konkrétně výukou klasických masáží. Díky těmto dovednostem by se měl student co nejvíce soustředit na umění palpace, a to jak povrchové, tak hluboké. Výuka se neskládá pouze z memorování skupin masážních hmatů, ale i v praktické diferenciaci jednotlivých měkkých tkání a schopnosti palpačního vyšetření.
Tento praktický předmět jde ruku v ruce s teoreticky zaměřenou Fyzikální terapií. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
1. praktikovat jednotlivé hmaty klasické masáže
2. diskutovat nad výběrem použitých hmatů v rámci masáže
3. posoudit aktuální stav pohybového systému
4. identifikovat vhodný typ masáže vzhledem k stanovením cílům
5. praktikovat masáž před, v přestávce neskončeného výkonu a po skončení realizace pohybové aktivity
6. zhodnotit stav sportovce na základě subjektivních pocitu před a po aplikaci vybraného typu masáže
Osnova
 • Ergonomie práce. Základní hmaty.
 • Masáž dolních končetin – zadní část (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž dolních končetin – přední část (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž zad včetně lopatky (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení).
 • Masáž šíje včetně lopatky. Masáž ramene. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Masáž hlavy. Masáž hrudníku. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Masáž horních končetin. Masáž břicha. Nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení.
 • Celková masáž.
 • Přípravná sportovní masáž a léčebná masáž po sportovním výkonu – jejich specifika.
 • Pohotovostní masáž. Masáž v přestávkách mezi výkony. Aplikace v praxi.
 • Regenerační masáž.
 • Ukázky jiných typů masáží a dalších technik (lávové kameny, thajské masáže, shia-tsu, ...).
 • Aplikace jednotlivých masáží v praxi.
Literatura
  povinná literatura
 • STORCK, Ulrich. Technika masáže v rehabilitaci. Edited by Heinz-Otto Junker - Walter Rostalski. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010, 191 s. ISBN 9788024726632. URL info
  doporučená literatura
 • SEDMÍK, Jan. Masáže : kompletní kniha masážních technik. Vyd. 3., dopl. Praha: Svoboda, 1999, 192 s. ISBN 8020510028. info
 • PAVLŮ, Dagmar a Josef KVAPILÍK. Základy masáže. Vyd. 1. Praha: Scientia Medica, 1994, 205 s. ISBN 80-85526-11-5. info
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965, 270 s. info
Výukové metody
Praktická výuka správné techniky manuálních metod za korekce kvalifikovaným fyzioterapeutem či jiným odborníkem.
Metody hodnocení
1. Docházka (povolena 1 absence)
2. V semestru 5 průběžných testů. Minimum: (test č.1 (%) + test č.2 (%) +test č.3 (%) + test č.4 (%) + test č.5 (%)):5= minimum 70%.
3. Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (min.70%)
4. Prakticka zkouška pro dosažení zápočtu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/aplikovana-fyzikalni-terapie-1/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu Aplikovaná fyzikální terapie I spočívá v úpravě sylabů pro logičtější stavbu výuky začínající mechanoterapií jako přípravu pro navazující předmět Základy diagnostiky a terapie pohybového aparátu. Další části jsou zaměřeny na elektroterapii, ale i ostatní části fyzikální terapie. Důležité je při aplikaci jakékoliv procedury zakomponovat poznatky a úvahy o jejich kontraindikacích, volbě cíle terapie a k němu vhodné terapie. Během Aplikované fyzikální terapie IV budou studenti moci své praktické zkušenosti zúročit i v běžném ambulantním zařízení pod odborným dohledem. Důraz klademe na přechod kontaktní výuky vyučující-student k samostudiu s možností diskuze na již probraná a nastudovaná témata. Důležitá je i podpora studentovy motivace pro práci s databázemi k dosažení co nejaktuálnějších zdrojů informací, diskuze a konzultace problematiky předmětu včetně praktických zkušeností a poznatků. Možnost trávit více času v praxi, která je velmi důležitá pro pochopení pacientova fyzického a velmi zanedbávaného psychického stavu.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.