bp1264 Fyzikální terapie II

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marie Krejčová (přednášející)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 9:00–10:40 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1830 Anatomie I && bp1138 Vyšetřovací metody I
Úspěšně absolvovaná Fyzikální terapie I, Aplikovaná fyzikální terapie I, Anatomie I, Vyšetřovací metody I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oboru fyzikální terapie a její využití v prevenci, diagnostice a terapii pohybového aparátu s vazbou na všechny složky lidské existence jako součást komprehenzivní rehabilitace.
V tomto semestru se student seznamuje s obecnými principy jednotlivých oblastí fyzikální terapie, fyziologickou i patofyziologickou odezvou organizmu na jejich aplikaci a s fototerapií a elektroterapií a jejími možnostmi.
Tento teoretický předmět jde ruku v ruce s prakticky zaměřenou Aplikovanou fyzikální terapií II. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Reflexní masáž a její účinky, fyziologický podklad.
 • Fototerapie – vyčlenění v rámci elektromagnetického spektra. Definice, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace UVA, UVB, UVC.
 • Fototerapie - definice, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace viditelného spektra – chemoterapie, IRA, IRB, IRC.
 • Fototerapie – obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace polarizovaného světla (biolampa).
 • Fototerapie – obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace polarizovaného světla (laser).
 • Rozdělení elektroterapie. Obecné principy.
 • Elektrody a jejich obaly, způsoby aplikace, intenzita. Kontaktní a bezkontaktní ET.
 • Galvanický proud (proudová hustota), klidová galvanizace.
 • Iontoforéza, čtyřkomorová lázeň (obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace).
 • Střídavé a pulzní proudy, názvosloví.
 • Vztahy mezi druhem proudu, účinkem a intenzitou.
 • Nízkofrekvenční proudy – Leducovy, Farad, Neofarad.
 • H-vlny. Träbertovy proudy – umístění elektrod, intenzita, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
Literatura
  povinná literatura
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998, 264 s. ISBN 8071696617. info
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998, 394 s. ISBN 8071693413. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995, 83 s. ISBN 8070674911. info
  doporučená literatura
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 1, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí.

Metody hodnocení
Úspěšné absolvování závěrečného písemného testu a poté diskuze o probraných tématech. Referát na téma Aktuality ve fyzikální terapii (český jazyk).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzikalni-terapie-2
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Fyzikální terapie II je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Student bude mít možnost být v kontaktu s vyučujícím on-line a samostudiu se bude moci věnovat v čase, kdy to jemu vyhovuje. Bude moci tedy přizpůsobit svůj čas praxi, která bývá velmi často na směny a na každém pracovišti jinak. V průběhu samostudia se seznámí s databázemi pro vyhledávání odborných českých i cizojazyčných článků a studií a naučí se dle vlastního úsudku hodnotit jejich věrohodnost.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz Fyzikální terapie zahrnující textové podklady a obrazové materiály.

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bp1264