bp1265 Fyzikální terapie III

Fakulta sportovních studií
podzim 2014
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D. (přednášející)
Olga Korvasová (pomocník)
Mgr. Bc. Milan Mojžíš (pomocník)
Garance
Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 13:00–13:45 C15/207
Předpoklady
bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 )&& ( bp1139 Anatomie || bp1839 ) && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie &&( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 )
Úspěšné absolvování Fyzikální terapie II, Aplikované fyzikální terapie II, Anatomie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oboru fyzikální terapie a její využití v prevenci, diagnostice a terapii pohybového aparátu s vazbou na všechny složky lidské existence jako součást komprehenzivní rehabilitace.
V tomto semestru se student seznamuje s obecnými principy jednotlivých oblastí fyzikální terapie, fyziologickou i patofyziologickou odezvou organizmu na jejich aplikaci a s elektroterapií a jejími možnostmi.
Tento teoretický předmět jde ruku v ruce s prakticky zaměřenou Aplikovanou fyzikální terapií III. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Nízkofrekvenční proudy DD (vznik, názvosloví).
 • Nízkofrekvenční proudy DD (obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace).
 • TENS proudy a jejich dělení (obecné účinky, terapeutické účinky - elektroanalgezie, metodika aplikace, kontra/indikace). Režim CC x CV.
 • Neuromodulační TENS a jeho dělení.
 • Ostatní typy TENS.
 • Spastické stimulace dle Hufschmidta či Jantscheho.
 • Středofrekvenční proudy – klasická interference (umístění elektrod, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace).
 • Středofrekvenční proudy – izoplanární a dipólové vektorové pole (umístění elektrod, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace).
 • Bezkontaktní ET – nízkofrekvenční. Distanční elektroterapie, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Magnetoterapie, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace.
 • Vysokofrekvenční proudy – diatermie (rozdělení, kondukční x indukční pole, aplikátory, bezpečnostní opatření a jejich význam – Faradayova klec, obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace). Krátkovlnná diatermie.
 • Vysokofrekvenční proudy – ultrakrátkovlnná a mikrovlnná diatermie (obecné účinky, terapeutické účinky, metodika aplikace, kontra/indikace).
Literatura
  povinná literatura
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s. ISBN 8071693413. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 83 s. ISBN 8070674911. info
 • ŽALOUDEK, Karel. Masáž : příručka pro střední zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 270 s. info
  doporučená literatura
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, říjen/1995
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 1, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, červen 1994
 • ROBERTSON, Val a kol. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. 4. edition. Elsevier Ldt. 2006. ISBN 978-0-7506-8843-7.
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, září/1995.
Výukové metody
Frontální typ výuky s diskuzí

Metody hodnocení
Úspěšné splnění závěrečného písemného testu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/fyzikalni-terapie-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
E-learningová podpora výuky předmětu Fyzikální terapie III je pouze doplňujícím materiálem k prezenční formě výuky.
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Student bude mít možnost být v kontaktu s vyučujícím on-line a samostudiu se bude moci věnovat v čase, kdy to jemu vyhovuje. Bude moci tedy přizpůsobit svůj čas praxi, která bývá velmi často na směny a na každém pracovišti jinak. V průběhu samostudia se seznámí s databázemi pro vyhledávání odborných českých i cizojazyčných článků a studií a naučí se dle vlastního úsudku hodnotit jejich věrohodnost.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learningový kurz Fyzikální terapie zahrnující textové podklady a obrazové materiály v rozsahu 22 fotek
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2014/bp1265