bp1297 Aplikovaná fyzikální terapie III

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Srnec (cvičící)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (cvičící)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp1297/01: Po 9:00–10:40 E34/128 - laboratoř fyzioterapie, J. Srnec
bp1297/02: Po 7:00–8:40 E34/128 - laboratoř fyzioterapie, J. Srnec
bp1297/03: Út 7:00–8:40 E34/128 - laboratoř fyzioterapie, J. Srnec
Předpoklady
bp1264 Fyzikální terapie II &&( bp1296 Aplikovaná fyzikální terapie II || bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II )&& ( bp1139 Anatomie || bp1839 Anatomie ) && bp1133 Kineziologie &&( bp1150 Vyšetřovací metody II || bp1850 Vyšetřovací metody II )
Úspěšné absolvování Fyzikální terapie II, Aplikované fyzikální terapie II, Anatomie II, Odborné praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu bude student chápat význam fyzikální terapie a její postavení při tvorbě krátkodobého rehabilitačního plánu. Dále by měl zvládnout stanovit indikace a kontraindikace mechanoterapeutických, termoterapeutických, hydroterapeutických, fototerapeutických a elektroterapeutických procedur fyzikální terapie, stanovit si cíl terapie a s ohledem na něj zvolit nejvhodnější proceduru či jejich kombinaci včetně nastavení jednotlivých parametrů.
Tento praktický předmět jde ruku v ruce s teoreticky zaměřenou Fyzikální terapií III. Předměty se vzájemně doplňují, a proto je důležitá vazba mezi nimi.
Osnova
 • Mechanoterapie – ruční trakce (ramenního a kyčelního kloubu, bederní páteře), přístrojová trakce, autotrakční lehátko, vakuum-kompresní terapie (videoukázka, zásady, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury).
 • Mechanoterapie - semistatická, dynamická, statická (subaquální) aplikace ultrasonoterapie (zásady, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury). Rázová vlna (videoukázka).
 • Termoterapie - parafínová lázeň, aplikace různých nosičů tepla, infračervené záření využívané k termoterapii (teplotní tolerance, zásady, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury). Chladová terapie a kryoterapie.
 • Fototerapie - laserterapie, biolampa, AVS. Elektroterapie - magnetoterapie (bezpečnostní opatření, zásady, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury).
 • Umístění rozlišných typů elektrod na různé oblasti pohybového aparátu (kůže, podkoží, fascie, sval, kloub, vazy,…). Zjišťování polarity elektrod. Zkouška kvality elektrod. Obaly elektrod.
 • Klidová galvanizace a iontoforéza (zásady – ochranné roztoky x vrstevnatá elektroda, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, proudová hustota, délka a frekvence procedury). Čtyřkomorová lázeň (zásady, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, proudová hustota, délka a frekvence procedury).
 • DD proudy. Aplikace DF, CP, LP proudů (zásady – bezpečná délka aplikace bez ochranných roztoků či přepólování, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury).
 • DD proudy – tvorba koktejlů dle požadovaného efektu (zásady – bezpečná délka aplikace bez ochranných roztoků či přepólování, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délky a frekvence procedury).
 • Träbertovy proudy – umístění elektrod a jejich polarita dle požadovaného efektu, Farad, Neofarad, Leducovy proudy (zásady, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, proudová hustota, délka a frekvence procedury).
 • Středofrekvenční proudy – klasická interference (přesné uložení elektrod dle místa působení, zásady, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, proudová hustota, délka a frekvence procedury). Izoplanární a dipólové vektorové pole, odlišnost od klasické IF, specifika obou typů vzhledem k diagnóze pacienta a lokalizace působení.
 • Aplikace neuromodulačních TENS proudů (konvenčních, APL, hyperstimulačních). Význam režimu CV. Zásady, účinky, individuální nastavení polohy pacienta, volba intenzity, délka a frekvence procedury.
 • Aplikace ostatních typů TENS (ultraelektrostimulace, MENS, HV). Mapy výstupů senzitivních nervů.
 • Opakování jednotlivých typů procedur Fyzikální terapie.
Literatura
  povinná literatura
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana JESENICKÁ. Fyzikální terapie : manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. 200 s. ISBN 9788024728995. info
 • VAŘEKA, Ivan. Základy fyzikální terapie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství University Palackého, 1995. 83 s. ISBN 8070674911. info
  doporučená literatura
 • ROBERTSON, Val a kol. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. 4. edition. Elsevier Ldt. 2006. ISBN 978-0-7506-8843-7.
 • PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617. info
 • CAPKO, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 394 s. ISBN 8071693413. info
Výukové metody
Praktický nácvik aplikace procedur termoterapie, hydroterapie, mechanoterapie, elektroterapie a fototerapie "lege artis" za korekce kvalifikovaného fyzioterapeuta či rehabilitačního lékaře.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování praktické zkoušky a vypracování referátu na téma Aktuality ve fyzikální terapii (český jazyk).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/aplikovana-fyzikalni-terapie-3/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Inovace předmětu Aplikovaná fyzikální terapie spočívá v úpravě sylabů pro logičtější stavbu výuky začínající mechanoterapií jako přípravu pro navazující předmět Základy diagnostiky a terapie pohybového aparátu. Další části jsou zaměřeny na elektroterapii, ale i ostatní části fyzikální terapie. Důležité je při aplikaci jakékoliv procedury zakomponovat poznatky a úvahy o jejich kontraindikacích, volbě cíle terapie a k němu vhodné terapie. Během Aplikované fyzikální terapie IV budou studenti moci své praktické zkušenosti zúročit i v běžném ambulantním zařízení pod odborným dohledem. Důraz klademe na přechod kontaktní výuky vyučující-student k samostudiu s možností diskuze na již probraná a nastudovaná témata. Důležitá je i podpora studentovy motivace pro práci s databázemi k dosažení co nejaktuálnějších zdrojů informací, diskuze a konzultace problematiky předmětu včetně praktických zkušeností a poznatků. Možnost trávit více času v praxi, která je velmi důležitá pro pochopení pacientova fyzického a velmi zanedbávaného psychického stavu.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2021/bp1297