BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Patricie Sušovská (cvičící)
Mgr. Jonáš Syrovátka (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 19. 9. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 26. 9. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 3. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 10. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 17. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 24. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 31. 10. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 7. 11. 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BSS104/01: Po 11. 11. 12:00–13:40 P24, Po 18. 11. 12:00–13:40 P24, Po 25. 11. 12:00–13:40 P24, Po 2. 12. 12:00–13:40 P24, Po 9. 12. 12:00–13:40 P24
BSS104/02: Po 11. 11. 16:00–17:40 U35, Po 18. 11. 16:00–17:40 U35, Po 25. 11. 16:00–17:40 U35, Po 2. 12. 16:00–17:40 U35, Po 9. 12. 16:00–17:40 U35
BSS104/03: Út 12. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 19. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 26. 11. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 3. 12. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Út 10. 12. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
BSS104/04: Út 12. 11. 12:00–13:40 P52, Út 19. 11. 12:00–13:40 P52, Út 26. 11. 12:00–13:40 P52, Út 3. 12. 12:00–13:40 P52, Út 10. 12. 12:00–13:40 P52
Předpoklady
! BSSb1104 Metodologie BSS && ! NOW ( BSSb1104 Metodologie BSS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student by se měl v předmětu seznámit se základy metodologie BSS. Měl by být schopen pochopit jednotlivé historické přístupy metodologie BSS, být schopne analyzovat jednotlivé techniky, přístupy a vyhodnocování dat u kvalitativních i kvantitatních studiích.
Osnova
 • Politologie jako věda a výzkum
 • Epistemologie, ontologie a metodologie, vědecká etika
 • Výzkum v sociálních vědách I.
 • Výzkum v sociálních vědách II.
 • Výzkum v sociálních vědách III.
 • Komparativní metoda
 • Specifika metodologie bezpečnostních studií
 • a) Výzkumný záměr a volba přístupu
 • b) Výzkumná otázka a logika výzkumného návrhu
 • c) Zdroje zkreslení
 • d) Analýza datového souboru
 • Prezentace návrhů výzkumu
Literatura
 • Další literatura je obsažena v rozpisu k předmětu v IS.
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 9788073673857. info
 • BUZAN, Barry, Ole WAEVER a Jaap de WILDE. Bezpečnost : nový rámec pro analýzu. Translated by Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 267 s. ISBN 8090333362. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • BENČO, Jozef. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava: Iris, 2001. 194 s. ISBN 80-89018-27-0. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2000. 170 s. monografie. ISBN 80-85947-50-1. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
 • STRAUSS, Anselm L. a Juliet M. CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Translated by Stanislav Ježek. Vyd. 1. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. vi, 196. ISBN 808583460X. info
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Studenti sbírají body za vlastní návrh výzkumu, závěrečný test a seminární úkoly.
Informace učitele
Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno podle příslušných norem MU.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS104