BSS152 Kybernetická válka

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Netolická (cvičící)
Garance
Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 19. 9. 16:00–17:40 U32, Čt 26. 9. 16:00–17:40 U32, Čt 3. 10. 16:00–17:40 U32, Čt 10. 10. 16:00–17:40 U32, Čt 17. 10. 16:00–17:40 U32, Čt 24. 10. 16:00–17:40 U32, Čt 31. 10. 16:00–17:40 U32, Čt 7. 11. 16:00–17:40 U32, Čt 14. 11. 16:00–17:40 U32, Čt 21. 11. 16:00–17:40 U32, Čt 28. 11. 16:00–17:40 U32, Čt 5. 12. 16:00–17:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 12. 12. 16:00–17:40 U32
Předpoklady
! BSSb1152 Kybernetická válka && ! NOW ( BSSb1152 Kybernetická válka )
Očekávány jsou základy IT-bezpečnostní terminologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je věnován problematice soudobých forem vedení boje, informační válce a kybernetickému a elektronickému boji.
Výstupy z učení
Znalost nejdůležitějších fenoménů v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetického boje. Studenti by také prostřednictvím position paperů a prezentací měli být schopni analyzovat vybraný kybernetický bezpečnostní problém a podat o něm informace vyučujícímu i spolužákům.
Osnova
  • Obsah kursu: 1. Koncept kybernetické války. 2. Netwars 3. Sekuritizace kyberbezpečnosti 4. Elektronický boj a AČR 5. Kritika konceptu kybernetické války 6. Právo kybernetického konfliktu, aktivní obrana 7. Ochrana kritické infrastruktury, kyberfyzické útoky 8. Případové studie kybernetických útoků 9. Exkurze do NBÚ 10. Přisouzení kybernetických útoků, odstrašování v kyberprostoru 11. Advanced Persistent Threats 12. Kybernetická špionáž . Podrobné informace o výuce a struktuře kursu jsou uvedeny v sylabu předmětu ve složce Studijní materiály - Organizační pokyny.
Literatura
  • Cyberwar, netwar and the revolution in military affairs. Edited by Edward F. Halpin. New York: Palgrave Macmillan, 2006. xx, 253. ISBN 1403987173. info
  • MATĚJKA, Michal. Počítačová kriminalita. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. x, 106. ISBN 8072264192. info
  • Networks and netwars :the future of terror, crime, and militancy. Edited by John Arquilla - David Ronfeldt. Santa Monica: RAND, 2001. xiv, 375 s. ISBN 0-8330-3030-2. info
  • Počítačová kriminalita :nástin problematiky : kompendium názorů specialistů. Edited by Stanislav Musil. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. 281 s., 3. ISBN 80-86008-80-0. info
  • In Athena's camp :preparing for conflict in the information age. Edited by John Arquilla - David Ronfeldt. Washington: RAND, 1997. xxiv, 501. ISBN 0-8330-2514-7. info
Výukové metody
Přednášky, četba, skupinová diskuze, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Kurz bude ukončen písemnou zkouškou. Pro absolvování předmětu je nutné rovněž odevzdat 4 position papery a odpřednášet skupinovou prezentaci na zvolené téma.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS152