BSS165 Islámský radikalismus

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michael Murad (pomocník)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 21. 2. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 28. 2. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 7. 3. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 14. 3. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 21. 3. 8:00–9:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Čt 28. 3. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 4. 4. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 11. 4. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 18. 4. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 25. 4. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 2. 5. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 9. 5. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 16. 5. 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
Žádné prerekvizity a požadavky na studenty nejsou kladeny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu by měl mít student komplexní přehled o vzniku a vývoji islámu, o dějinách islámského chalífátu a též o vývoji islámského práva. Měl by též znát problematiku vývoje radikálních islámských uskupení v konkrétních islámských zemích - například v Egyptě, v Íránu či v Iráku. Příležitostně budou též promítány fotky - cílem je poskytnutí hlubšího poznání zemí kupříkladu z etnografického či ze socioekonomického hlediska.
Výstupy z učení
Znalost základů islámu a jeho radikálních výkladů. Znalost regionálních specifik islámu s důrazem na radikální islám v různých oblastech. Studenti by také prostřednictvím svých seminárních prací měli být schopni analyzovat prostředí islámského radikalismu ve vybrané zemi, regionu nebo v případě zvolené organizace či skupiny.
Osnova
  • Obsah přednášek: Vznik a vývoj islámu Ideové kořeny islámského radikalismu a koncept džihádu Islámský radikalismus v Egyptě Kurdský radikalismus Islámský radikalismus v Evropě Islámský radikalismus v Íránu Islámský radikalismus na pozadí izraelsko-palestinského konfliktu Islámský radikalismus v Sýrii Islámský radikalismus v Iráku Islámský radikalismus v Libanonu Vyučující si vyhrazuje právo na případnou změnu některých přednášek či na zařazení alternativního programu.
Literatura
  • viz osnova
Výukové metody
Předmět je vyučován pouze formou přednášek. V rámci přednášek jsou vysvětlována základní témata a rovněž promítány fotky ze zajímavých oblastí islámského světa. Studenti rovněž musí vypracovat seminární práci na schválené téma.
Metody hodnocení
Seminární práce v průběhu semestru a písemná zkouška na závěr.
Informace učitele
Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/BSS165