BSS169 Konflikty hodnot a zájmů I.

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Hujerová (cvičící)
Mgr. Alexandra Šmídová (cvičící)
Mgr. Tomáš Kaválek (pomocník)
Garance
Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18. 9. 10:00–11:40 U32, St 25. 9. 10:00–11:40 U32, St 2. 10. 10:00–11:40 U32, St 9. 10. 10:00–11:40 U32, St 16. 10. 10:00–11:40 U32, St 23. 10. 10:00–11:40 U32, St 30. 10. 10:00–11:40 PC25, St 6. 11. 10:00–11:40 U32, St 13. 11. 10:00–11:40 U32, St 20. 11. 10:00–11:40 U32, St 27. 11. 10:00–11:40 U32, St 4. 12. 10:00–11:40 U32, St 11. 12. 10:00–11:40 U32
Předpoklady
! BSSb1169 Konflikty hodnot I. && ! NOW ( BSSb1169 Konflikty hodnot I. )
Kurz Konflikty hodnot a zájmů I. (a jeho pokračovatel Konflikty hodnot a zájmů II.) vychází ze spojení dřívějších kurzů Etnické konflikty a Konflikty o suroviny. V tomto kurzu je studentům v úvodních hodinách představen teoretický základ, následují případové studie vybraných konfliktů. Kurzy Konflikty hodnot a zájmů I a II jsou sice tematicky propojené, ovšem splnění jednoho není podmínkou pro přihlášení či absolvování druhého. Studenti tak mohou absolvovat oba postupně a v libovolném pořadí (doporučuje se ovšem začít I.), nebo pouze jeden z nich.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 43 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s fenoménem konfliktů hodnot a zájmů, přičemž se zaměřuje zejména na konflikty etnické a konflikty o suroviny. Posluchači budou postupně seznámeni se základními teoretickými koncepty, pojmy a kategoriemi, které souvisí s výzkumem konfliktů zájmů a hodnot. Těžiště kursu bude pak spočívat v jednotlivých případových studiích.
Osnova
  • Přesnou osnovu lze nalézt v sylabu kurzu vždy na začátku semestru. Tematicky lze v kurzu nalézt následující: Teorie a koncepty významu etnicity a nacionalismu (S. Prtina) Teorie a koncepty konfliktů o suroviny Případové studie z různých částí světa a v různých regionech
Literatura
  • Nations and nationalism (Orig.) : Národy a nacionalismus [Gellner, 1993] : Národy a nacionalismus [Gellner, 1993, 2. vyd.]. info
  • HOBSBAWM, Eric J. Národy a nacionalismus od roku 1780 :program, mýtus, realita. Translated by Pavel Pšeja. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 207 s. ISBN 80-85959-55-0. info
  • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt. 1. vydání. Brno: CDK, 1999. 330 s. ISBN 80-85959-52-6. info
  • SMITH, Anthony D. National identity. 1st ed. London: Penguin books, 1991. 226 s. ISBN 0-14-012565-5. info
Výukové metody
Přednášky, seminární disikuse, domácí práce (četba, seminární práce)
Metody hodnocení
Podmínky pro absolvování kurzu: Seminární práce na zvolené téma schválené vyučujícím. Další povinnosti studenta bude absolvování průběžného testu, který se bude skládat ze dvou otevřených a pěti uzavřených otázek. Maximální zisk z průběžného testu 15 bodů. Závěrečná zkouška bude probíhat formou písemného testu, který se bude skládat z 10 otevřených otázek po 5 bodech a pěti uzavřených otázek po 2 bodech. Celkem ze závěrečné zkoušky lze získat 60 bodů. Celkový možný bodový zisk je 120 bodů, přičemž k absolvování kurzu je nutno získat minimálně 72 bodů. 120 – 111 A 110 – 101 B 100 – 91 C 90 – 81 D 80 – 72 E 71 a méně F
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS169