BSS407 Bezpečnostní praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSSn4407 Bezpečnostní praxe && ! NOW ( BSSn4407 Bezpečnostní praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako praxe v bezpečnostní instituci. Hlavním cílem je aplikace znalostí.
Výstupy z učení
Studenti/tky mají být schopni/y pochopit realitu bezpečnostních procesů.
Osnova
  • 1. Aktivita v bezpečnostní instituci, využití společensko-vědních poznatků. 2. Studium literatury. 3. Zpracování zprávy .
Literatura
  • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
  • Various literature in relation to concrete practice.
  • SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele. Universitas, Brno: Masarykova universita, 2009, roč. 42, č. 4, s. 13-19. ISSN 1211-3387. info
  • BĚLOHLÁVEK, František. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994. 109 s. ISBN 807169083X. info
Výukové metody
Praktická práce a zkušenosti, pracovní zátěž minimálně 78 hodin v bezpečnostní instituci. Dotazník a zpráva.
Metody hodnocení
Studenti/tky obdrží závěrečné hodnocení prospěl či neprospěl na základě potvrzených informací od instituce ve formulářích, které jsou umístěny ve složce Studijní materiály/Organizační pokyny v IS, dotazníků a písemné práce zabývající se praxí (rozsah cca 10 normostran - 18 000 znaků). Termín odevzdání: Nejpozději týden před koncem zkouškového období.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.