BSS465 Politická korupce

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U42
Předpoklady
! NOW ( POL618 Political Corruption ) && ! POL618 Political Corruption && ! NOW ( POLn4053 Political Corruption ) && ! POLn4053 Political Corruption
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět studentům poskytne hlubší náhled do problematiky politické korupce, jejích příčin a důsledků. Kurz je zaměřen jak na teoretické a metodologické otázky, jako definice, výzkum a měření korupce, tak na praktické problémy, jako jsou protikorupční strategie, problematika financování politických stran či transparentnost veřejných zakázek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat silné a slabé stránky jednotlivých definic korupce;
- popsat a srovnat hlavní přístupy k výzkumu politické korupce;
- rozlišit mezi politickou korupcí a lobbyingem;
- popsat typické dopady korupce na kvalitu demokracie a politický systém;
- debatovat na akademické úrovni o vztahu mezi korupcí a stavem společnosti;
Osnova
 • 1. Co je (a není) korupce? Seznámení s organizací a obsahem kurzu, definice korupce.
 • 2. Jak měřit a zkoumat korupci?
 • 3. Korupce jako společenský problém: klientelismus a nepotismus, kulturní kontext korupce, sociální organizace korupce, neformální instituce.
 • 4. Korupce jako systémový problém: instituce, režimy, demokracie.
 • 5. Korupce jako politický problém: volby, politické strany a legislativní proces.
 • 6. Korupce jako bezpečnostní problém: environmentální korupce, policie a ozbrojené složky, stabilita.
 • 7. Boj proti korupci.
 • 8. Specifika stíhání korupce, white-collar crime
 • 9. Seminář: případové studie korupce
 • 10. Seminář: případové studie korupce
 • 11. Seminář: případové studie korupce
Literatura
  povinná literatura
 • • Andersson S and Heywood P M (2009) The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption. Political Studies, 57(4), 746-767. (https://onlinelibrarywileycom/doi/full/101111/j1467-9248200800758x).
 • • Mungiu-Pippidi, Alina. 2013. “Controlling Corruption Through Collective Action.” Journal of Democracy vol. 24(1), s. 86–99.
 • • Pinková Aneta. 2015. Corruption and democracy in East Central Europe, in: Holzer, Jan – Mareš, Miroslav (eds.), Challenges to Democracies in East Central Europe, London and New York: Routledge, s. 91-111.
 • • Kurer, Oskar. 2001. Why do Voters Support Corrupt Politicians? In Arvind K. Jain (ed). The Political Economy of Corruption. London: Routledge. s. 63-86. (http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORRUPTION%20The%20political%20economy%20o
 • • Kobis, Nils, C. – Iragorri-Carter, Daniel – Starke, Christopher. A Social Psychological View on the Social Norms of Corruption. In. Kubbe, Ina and Engelbert Annika (eds.) Corruption and Norms: Why Informal Rules Matter. Cham: Palgrave Macmillan, s. 31–
 • • Williams, David A. – Dupuy Kendra. 2016. At the extremes: Corruption in natural resource management revisited. Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Brief 2016:6) (https://www.cmi.no/publications/5950-at-the-extremes-corruption-in-natural-resource)
 • • U4 Expert Answer: Corruption in political party financing and electoral campaigns. (https://www.u4.no/publications/corruption-in-political-party-financing-and-electoral-campaigns-2.pdf)
 • • Hilgers, Tina (ed). 2012. Clientelism In Everyday Latin American Politics, s. 4-22.
 • • Pyman, Mark. 2017. Addressing Corruption in Military Institutions, Public Integrity,19(5), s. 513-528.
 • • Philp, Mark. 2018. The Definition of Political Corruption. IN P. M. Heywood (Ed.), Routledge Handbook of Political Corruption. Abingdon, New York, NY: Routledge, s. 17-29.
 • • OECD. 2012. Lobbying: influencing decision making with transparency and integrity. (http://www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/50101671.pdf)
 • • Transparency International. 2011. Organised crime, corruption, and the vulnerability of defence and security forces. (https://www.law.upenn.edu/live/files/4420-transparency-internationalorganized-crime).
 • • Rose-Ackerman, Susan. 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, s. 113-126.
 • • Uslaner, Eric M. 2018. The Consequences of corruption. IN: Heywood, P. M. (ed): Routledge Handbook of Political Corruption. New York: Routledge, s. 199-211.
 • • Transparency International, 2019. Index vnímání korupce 2018. (https://www.transparency.cz/cpi2018/). Zadaný je pouze český komentář na webu, nikoli anglický pdf dokument či text v odkazech
 • • Bayley, David – Perito, Robert. 2011. Police Corruption. What Past Scandals Teach about Current Challenges. United States Institute of Pease (https://www.usip.org/sites/default/files/SR%20294.pdf)
 • • Heywood P M and Rose J (2014) “Close but no Cigar”: the measurement of corruption. Journal of Public Policy, 34(3), s. 507-529. (https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13876988.2013.870115).
 • • Gardiner, John A. 2001. Defining Corruption, in: Heidenheimer, Arnold J. – Johnston, M. (eds.): Political Corruption, Concepts & Contexts. New Brunswick: Transaction Publishers, s. 25-40.
 • • Muno, Wolfgang. 2013. Clientelist corruption networks: conceptual and empirical approaches, in: Debiel, T. – Gawrich, A. (eds.): (Dys-)Functionalities of Corruption: Comparative Perspectives and Methodological Pluralism. Wiesbaden: Springer VS, s. 33-5
  doporučená literatura
 • Messick, Richard. E. 8/9/2015. Judges on the Take. Foreign Policy. (https://foreignpolicy.com/2015/09/08/judges-on-the-take/)
 • • Diskuzní text: Thompson, Nick. 5/3/2012. International campaign finance: How do countries compare? CNN World. (https://edition.cnn.com/2012/01/24/world/global-campaign-finance/index.html)
 • Chayes, Sarah. 2015. Thieves of State: Why Corruption Threatens Global Security. New York: Norton, s. 3-6.
 • Alejandro, Hannah. 1/11/2016. What Motivates a Whistleblower? (https://www.kmblegal.com/sec-whistleblower-blog/what-motivates-whistleblower) BBC. 29/6/2016. LuxLeaks scandal: Luxembourg tax whistleblowers convicted (https://www.bbc.com/news/world-europe-
 • Burke, Jason. 2011. Corruption in India: ‘All your life you pay for things that should be free’. The Guardian. (https://www.theguardian.com/world/2011/aug/19/corruption-india-anna-hazare)
 • • Hooker, John. 2008. Corruption from a Cross-Cultural Perspective, Carnegie Mellon University (http://web.tepper.cmu.edu/jnh/corruption08s.pdf), s. 1-5 (úvodní subkapitoly) + 8 - 9 (Scenario: Nepotism in China) + 16 - 18 (Ethics and Human Nature)
 • • Yang, Rui. 23.9.2016. The long battle against academic corruption. University World News (https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20160921123443478).
Výukové metody
přednášky semináře: prezentace případových studií a diskuze nad nimi.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (max. 50 bodů); aktivní participace nejméně na 2 seminářích; individuální nebo skupinové zpracování a prezentace případové studie v rozsahu 4-10 stran dle počtu autorů (max. 29 bodů); 7 dobrovolných esejí v rozsahu 1-2 NS (max. 21 bodů).
Informace učitele
Podrobné informace včetně literatury k jednotlivým hodinám jsou uvedeny v sylabu vloženém ve studijních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS465