BSS469 Kybernetická bezpečnost

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Netolická (přednášející)
PhDr. Roman Pačka (přednášející)
Mgr. Petr Martinek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studentům poskytne úvodní seznámení s problematikou kybernetické bezpečnosti. Jednotlivé semináře se postupně věnují teoretickým, historickým, konceptuálním a částečně také technickým aspektům kybernetické bezpečnosti.
Výstupy z učení
Znalosti z předmětu poskytnou studentům výchozí rámec pro analýzu současných i budoucích kybernetických hrozeb a rizik. Studenti budou schopni lépe porozumět současným výzvám kybernetické bezpečnosti a jejich dopadům na národní i mezinárodní bezpečnost.
Osnova
  • 1. - 3. Koncepční problémy 4. Cvičení 5. - 13. Expert lectures
Literatura
  • Valid list of literature in the form of readings to each lesson is included in the folder study literature.
  • ANDRESS, Jason a Steve WINTERFELD. Cyber warfare : techniques, tactics and tools for security practitioners. Edited by Stephen Northcutt - Russ Rogers. Amsterdam: Elsevier, 2011. xxvii, 289. ISBN 9781597496377. info
  • JIROVSKÝ, Václav. Kybernetická kriminalita : nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 284 s. ISBN 9788024715612. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení a písemná domácí práce.
Metody hodnocení
Výsledná známka bude sestavena z bodů získaných za krátkou písemnou přípravu, seminární práci, závěrečné písemné přezkoušení a aktivní účast na kybernetické simulaci (table-top cvičení). Hodnocení: 50 – 46 b A 45 – 41 B 40 – 36 C 35 – 31 D 30 – 26 E 25 a méně F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/BSS469