BSS471 Letní/zimní škola

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSSn4471 Letní/zimní škola && ! NOW ( BSSn4471 Letní/zimní škola )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k uznání 2 ECTS za absolvování letní či zimní školy v ČR, nebo v zahraničí v rámci studia. Letní, nebo zimní škola musí tematicky souviset se studiem BSS. Hlavním cílem je rozšíření znalostí studentů. Uznání podléhá schválení vyučujícím předmětu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni využívat znalosti ze specifické letní/zimní školy.
Osnova
  • Vzhledem k charakteru předmětu, nelze osnovu určit. Bude stanovena dle konkrétní letní či zimní školy.
Výukové metody
Aktivní účast na letní, nebo zimní škole.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování letní, nebo zimní školy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.