BSSb1150 Terorismus

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 U32
Předpoklady
! BSS150 Terorismus && ! NOW ( BSS150 Terorismus )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Kurzu se nemohou zúčastnit studenti, kteří absolvovali POL217 v semestru podzim 2002 nebo podzim2003
Mateřské obory/plány
předmět má 57 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako úvod do výzkumu terorismu. Studenti by měli být schopni pochopit a anaylzovat soudobý terorismus jakožto specifický politický jev. Studenti by měli být schopni vysvětlit soudobé problémy tohoto výzkumu, analyzovat hlavní formy terorismu a popsat základní elementy protiteroristické politiky.
Osnova
 • Úvod do studia terorismu Vymezení terorismu Typologie a strategie terorismu Výzkum a teorie terorismu Ultrapravicový terorismus Ultralevicový terorismus Etnický a teritoriální terorismus Náboženský terorismus Další druhy terorismu Vymezení protiteroristické politiky Mezinárodní protiteroristická politika Protiteroristická politika ČR Shrnutí předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • Europol (2019): European Union – EU Terrorism Situation and and Trend Report, dostupné z https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/terrorism-situation-and-trend-report-2019-te-sat
 • Hamming, T. R. (2019): Global Jihadism after the Syria War Perspectives on Terrorism, roč. 13, č. 3, s. 1-16, https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/perspectives-on-terrorism/2019/issue-3/01---hamming.pdf
 • MAREŠ, Miroslav. Terorismus v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 476 s. CSS 1. ISBN 80-903333-8-9. info
  doporučená literatura
 • ŠMÍD, Tomáš. Emirát Kavkaz – základní analýza islamistické vzbouřenecké struktury na severním Kavkaze. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 2, s. 53-64. ISSN 1214-6463. doi:10.3849/1802-7199.13.2013.02.053-064. URL info
  neurčeno
 • Institute for Economics & Peace (2018): Global Terrorism Index, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf
 • Extended valid list of literature in the IS (study materials)
 • SOULEIMANOV, Emil. Terorismus. Válka proti státu. I. Praha: Eurolex Bohemia, a.s., 2006. ISBN 80-861-76-7. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů mohou být prezentace referátů k seminárním pracím studentů.
Metody hodnocení
PInstitute for Economics & Peace (2018): Global Terrorism Index, http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018.pdf 8
Informace učitele
Bližší infomace k předmětu jsou ve složce studijní materiály.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/BSSb1150