ENSb1210 Blok expertů

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U32
Předpoklady
! ENS210 Blok expertů &&! NOW ( ENS210 Blok expertů )&&! NOW ( ENSb1304 Blok expertů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit široké spektrum témat environmentální problematiky. Na přednášky jsou zváni experti z řady oboru i pracovišť, jednotlivé semestry výuky jsou tematicky zaměřeny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen:
- popsat a klasifikovat specifická sdělení tématického bloku;
- analyzovat a integrovat poznatky z široké řady environmentálních témat;
- napsat srovnávací esej
Osnova
 • Série přednášek Bloku expertů se koná každý týden v rozsahu 2 hodin.
 • Seznam aktuálních přednášejících je zveřejňován prostřednictvím studijních materiálů IS a v jeho interaktivních osnovách. Tam také jsou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literatura
  povinná literatura
 • MILLER, G. Tyler. Living in the environment : principles, connections, and solutions. 12th ed. Belmont: Brooks/Cole Publishing Company, 2002. xx, 758. ISBN 0534376975. info
  doporučená literatura
 • Routledge research in environmental politics. info
 • CROALL, Stephen a William RANKIN. Introducing environmental politics. Cambridge: Icon books, 2000. 169 s. ISBN 1-84046-159-4. info
 • Debating the earth :the environmental politics reader. Edited by John S. Dryzek - David Schlosberg. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1998. x, 609 s. ISBN 0-19-878227-6. info
Výukové metody
V kurzu se vystřídají mimobrněnští vysokoškolští učitelé, kteří se nemohou účastnit pravidelných kurzů, a zvláště odborníci z praxe. Ti budou studentům sdělovat své každodenní zkušenosti s řešením environmentálních problémů. Blok expertů je vnitřně strukturován tak, aby jednotlivá vystoupení byla podle obsahového zaměření seskupena do širších logických celků.
Metody hodnocení
Závěrečný srovnávací esej.
Informace učitele
Podmínky udělení zápočtu:
1. 75% účast na přednáškách (tento semestr to znamená 10 z celkem 13 konaných přednášek) 2. Vypracování srovnávací eseje.
Podrobněji k eseji: Téma: Při volbě tématu vycházejte z vyslechnutých přednášek a rozhodněte se pro esej či případovou studii. Účel eseje: Blok expertů vznikl s cílem předložit studentům širokou škálu názorů, pohledů i samotné praxe, týkající se environmentální problematiky. Nabízí posluchačům možnosti srovnávání a kritické reflexe. Váš esej by měl svědčit o tom, že i pro vás Blok expertů svůj účel splnil.
Zpracování: Esej - Pokuste se vystihnout a kriticky srovnat přístupy a názory jednotlivých přednášejících, případně literatury či své vlastní. Snažte se nalézt kořeny a souvislosti shody či rozporů. Texty, které pouze opakují obsah přednášek, budou vráceny k přepracování! Rozsah: minimálně 2, maximálně 4 normostrany. Pozn. Není podstatné, kolik přednášejících a jejich názorů do své práce zahrnete.

Forma: Prosím, eseje odevzdávejte výhradně přes „odevzdávárnu“ v ISu nejpozději do 5. 1. 2017 včetně, opatřené Vaším jménem, studijním oborem, UČO a emailovou adresou, kterou pravidelně čtete - nutné pro případnou zprávu o vrácení eseje k přepracování.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSb1210