ENSb1231 Environmentální teologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Zámečník, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS231 Environmentální teologie &&! NOW ( ENS231 Environmentální teologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem přednášek je seznámit studenty s tím, jak některé významné proudy křesťanské teologie a jejich představitelé reflektují ekologické problémy a jak odpovídají na argument, že zdrojem ekologické krize je židovsko-křesťanská tradice. Studenti budou mít v rámci přednášek postupně příležitost promýšlet článek L. Whitea „Historické kořeny naší ekologické krize“, obeznámit se s interpretací biblických textů, které se týkají vztahu k přírodě a chápání přírody (zprávy o stvoření v kontextu současné přírodní vědy, ekologická interpretace Zjevení Janova apod.), a s myšlenkami některých osobností či proudů teologie 20. a 21. století, které se zabývaly a zabývají ekologickou etikou a vztahem k přírodě (Albert Schweitzer, Alfons Auer, Sallie McFague, Leonardo Boff atd.)
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni orientovat se v základních tématech a proudech současné environmentální teologie; lépe analyzovat ekoteologické texty; identifikovat a hlouběji chápat teologickou tematiku obsaženou v primárně neteologických textech; porovnat rozdíly mezi jednotlivými teologickými přístupy k přírodě.
Osnova
  • Osnova přednášky: 1) Křesťanská tradice jako zdroj ekologické krize (argument Lynna Whitea a jeho kritici). 2) Biblické texty o stvoření a přírodě. Zpráva o stvoření a přírodní vědy (kreacionismus a evoluce). 3) Teologie osvobození a ekologická etika (Leonardo Boff). 4) Feministická teologie a ekologická etika (Sallie McFague). 5) Procesuální teologie a ekologická etika (Jay B. McDaniel). 6) Autonomní a ekologická etika (Alfons Auer). 7) Etika úcty k životu (Albert Schweitzer).
Literatura
    doporučená literatura
  • SANTMIRE, H. Paul. Nature reborn : the ecological and cosmic promise of Christian theology. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000. x, 154. ISBN 0800632346. info
  • SANTMIRE, H. Paul. The travail of nature :the ambiguous ecological promise of christian theology. Minneapolis: Fortress press, 1985. xiii, 274. ISBN 0-8006-1806-8. info
  • KÜNG, Hans. Na počátku všech věcí : přírodní vědy a náboženství. Translated by Vladimír Petkevič. Vyd. 1. Praha: Bergman, 2011. 219 s. ISBN 9788090420731. info
  • OELSCHLAEGER, Max. Caring for creation :an ecumenical approach to the environmental crisis. New Haven: Yale University Press, 1994. X, 285 p. ISBN 0300058179.
Výukové metody
K výukovým metodám kurzu patří klasické přednášky a diskuse se studenty.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.