ENSb1275 Environmental interpretation

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS275 Environmental interpretation &&! NOW ( ENS275 Environmental interpretation )
There are no pre-requisites required.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course is an introduction to the field of heritage interpretation. Students get overview of the theoretical background and interpretation management both abroad and in the Czech Republic. They will study methods of heritage interpretation and relevant concepts of psychology, communication and education. Students learn evaluation of interpretation and will be able to choose good practice in the field based on theoretical concepts. Students will design their own environmental interpretation project.
Výstupy z učení
Knowledge:
- students have orientation in the development of heritage interpretation and heritage interpretation studies,
- students are familiar with underpinning learning and communication theories,
- students are knowledgeable of particular HI subdisciplines and aware how to further develop their knowledge and skills

Skills:
- students are able to evaluate interpretation and rigorously discern best practices,
- students are able to develop their own interpretive project.
Osnova
 • 1. 23rd September 2019: Development of heritage interpretation, schools and current topics of the field. Interpretation as a tool of both environmental education (of adults in particular) and conservation management. Relevant theories of communication, psychology and education. THE CRUCIAL INTRO LESSSON

 • 2. 7th October 2019: Interpretive planning – step-by-step and process models, interpretive plans and strategies. Visitor studies.

 • 3. 21st October 2019: Interpretive media – traditional and new media, media classification, message – media matrix.

 • 4. 4th November 2019: Optional module - excerpt from the Interpret Europe Certified Interpretive Guide course at Kaprálův mlýn

 • 5. 18th November 2019: Interpretive writing and interpretive guiding training methods. (Lecture combines fieldwork outdoors and indoor teamwork).

 • 6. 2nd December 2019: Evaluation of environmental interpretation – front-end, remedial and summative evaluation methods. Implementation of environmental interpretation projects – participatory and institutional framework of project development, case studies.

 • 7. Date TBS to be convenient to most students: One-day field trip + presentation of students' projects.
Literatura
  povinná literatura
 • Brochu, L. (2003) Interpretative Planning: The 5-M Model for Successful Planning Projects. Fort Collins: National Association for Interpretation
 • Carter, J. ed (2001) A Sense of Place – An Interpretive Planning Handbook. [online] Tourism and the Environment Initiative, Inverness. Available from < http://www.scotinterpnet.org.uk> v ČR vyšlo doplněné jako Ptáček, L. et al (2004): Interpretace místní
 • HAM, Sam H. Interpretation : making a difference on purpose. Golden: Fulcrum, 2013. xxix, 290. ISBN 9781555917425. info
 • PTÁČEK, Ladislav. Jak předkládat svět. Illustrated by Lenka Žampachová. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2012. 123 s. ISBN 9788090491854. info
 • TILDEN, Freeman. Interpreting our heritage. Edited by Russell E. Dickenson - R. Bruce Craig. 4th ed., expanded and update. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007. x, 212. ISBN 9780807831809. info
  doporučená literatura
 • Beck, L., Cable, T. (2002) Interpretation for the 21st Century. Champaign IL: Sagamore Publishing
 • BLACK, Graham. The engaging museum : developing museums for visitor involvement. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2005. xii, 308. ISBN 041534557X. info
 • HAM, Sam H. Environmental interpretation :a practical guide for people with big ideas and small budgets. Golden: North American Press, 1992. xxvi, 456. ISBN 1-55591-902-2. info
 • Lewis, W. (1980) Interpreting for Park Visitors. Philadelphia: Eastern Acorn Press
 • Ptáček, L. (2010) Manuál místního průvodce. Slavonice: Slavonická renesanční o.p.s. Veronica XXV. Ročník (2011), č. 4
 • Veverka, J. (1998) Interpretive Master Planning. Tustin: Acorn Naturalists
 • Weaver, S. (2007) Creating Great Visitor Experiences. A guide for museums, parks, zoos, gardens and libraries. Walnut Creek CA: Left Coast Press
 • MEDEK, Michal, Jan ČINČERA, Jana GREGOROVÁ, Kateřina POŘÍZOVÁ a Martina LISKOVÁ. Naučné stezky : zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 156 stran. ISBN 9788021083356. info
Výukové metody
The course is taught in English.
The course takes place in odd weeks only in the form of 4-hours blocks. Excursion is an obligatory part of the course and is combined with presentation of own heritage interpretation project.
The seminars require active participation of students: they work with original materials, solve tasks in smaller groups so they concentrate on the topic and keep attention throughout all the meeting.
Metody hodnocení
Students acquire score either for individual or teamwork. Each individual in the team acquires the same score as the team. Final assessment of students depends on their total score.

Individually acquired score:
- presence at seminars: 2 points for each, 6 points for the excursion;
- evaluation of an interpretive project: 0-5 points.

Team scoring:
- creation of a project of environmental interpretation: 0-10 points;
- presentation of the project: 0-2 points.

Optional individual activity:
- review of a book approved by the lecturer 1-8 points.

25 points are required to receive the credit.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ENSb1275