ENSb1282 Politika, ideologie a životní prostředí

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Patočka (přednášející)
Garance
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS282 Politika, ideologie a ŽP &&! NOW ( ENS282 Politika, ideologie a ŽP )&& TYP_STUDIA ( B )
Předpokladem pro účast na kurzu je obeznámenost se základní terminologií environmentálních studií a obecná znalost stávající politické struktury v České republice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umožní studentům a studentkám zorientovat se v základních politických ideologiích a jejich vazbě na environmentální oblast. Účastníci získají přehled o ekologické dimenzi tuzemského stranickopolitického systému a osvojí si základní konceptuální výbavu, s jejíž pomocí budou moci politiku a veřejnou debatu teoreticky uchopit a analyzovat ve světovém i historickém kontextu.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen:
- analyzovat ideologická východiska environmentálních politik
- rozlišovat mezi hlavními environmentálně relevantními ideovými proudy
- popsat historii environmentálně orientovaných politických snah
- zorientovat se v politice zelených stran
- definovat termíny environmentální politiky
- popsat legislativní strukturu environmentální politiky (na úrovni policy a politics)
- identifikovat nástroje a opatření environmentální politiky
Osnova
 • 1) Ideologie, moc, politika
 • 2) Hlavní politické ideologie ve vazbě na environmentální témata (liberalismus, konzervatismus, socialismus, anarchismus)
 • 3) Ekologická diktatura, ekofašismus
 • 4) Vývoj české ekologické politiky
 • 5) Český stranicko-politický systém z hlediska ekopolitiky
 • 6) Evropská a globální environmentální politika
Literatura
  doporučená literatura
 • ROMM, Joseph. Climate Change: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-086611-2. info
 • DRYZEK, John S. The politics of the earth : environmental discourses. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, xv, 270. ISBN 9780199696000. info
 • CARTER, Neil. The politics of the environment : ideas, activism, policy. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2007, xxi, 410. ISBN 9780521687454. URL info
 • DOBSON, Andrew. Green political thought. 3rd ed. London: Routledge, 2000, xii, 230. ISBN 0415222044. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Aktivní účast
Seminární práce
Závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.