ENSb1282 Politika, ideologie a životní prostředí

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (přednášející)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Hana Librová, CSc.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS282 Politika, ideologie a ŽP &&! NOW ( ENS282 Politika, ideologie a ŽP )
Předpokladem pro účast na kurzu je obeznámenost se základní terminologií environmentálních studií a obecná znalost stávající politické struktury v České republice.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz umožní studentům a studentkám zorientovat se v základních politických ideologiích a jejich vazbě na environmentální oblast s akcentem na ČR. Účastníci získají přehled o ekologické dimenzi tuzemského stranickopolitického systému a osvojí si základní konceptuální výbavu, s jejíž pomocí budou moci politiku a veřejnou debatu teoreticky uchopit a analyzovat ve světovém i historickém kontextu.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu bude schopen:
- analyzovat ideologická východiska environmentálních politik
- rozlišovat mezi hlavními environmentálně relevantními ideovými proudy
- popsat historii environmentálně orientovaných politických snah
- zorientovat se v politice zelených stran
- definovat termíny environmentální politiky
- popsat legislativní strukturu environmentální politiky (na úrovni policy a politics)
- srovnat legislativní rámce environmentální politiky v evropských zemích
Osnova
 • 1) Ideologie, moc, politika
 • 2) Hlavní politické ideologie ve vazbě na environmentální témata (liberalismus, konzervatismus, socialismus, anarchismus)
 • 3) Ekologická diktatura, ekofašismus
 • 4) Ideové kořeny environmentálního hnutí
 • 5) Vývoj české ekologické politiky
 • 6) Český stranicko-politický systém z hlediska ekopolitiky
 • 7) Strany Zelených v ČR i ve světě
 • 8) Evropská a globální environmentální politika
 • 9) Závěrečná moderovaná debata s aktivním politikem
Literatura
 • HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Translated by Zdeněk Masopust. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 362 s. ISBN 9788073801373. info
 • CARTER, Neil. The politics of the environment : ideas, activism, policy. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2007. xxi, 410. ISBN 9780521687454. info
 • DOBSON, Andrew. Green political thought. 3rd ed. London: Routledge, 2000. xii, 230. ISBN 0415222044. info
Výukové metody
přednášky, samostatná četba, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Aktivní účast
Seminární práce
Závěrečný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.