ENSb1283 Úvod do Animal Studies

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS283 Úvod do Animal Studies &&! NOW ( ENS283 Úvod do Animal Studies )&& TYP_STUDIA ( B )
schopnost porozumět anglicky psanému odbornému textu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 41/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 18/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Animal Studies je relativně nový, ale dynamicky se rozvíjející obor v rámci společenských věd, který se zabývá různorodými vztahy mezi lidmi a ostatními zvířaty. Tento komplex vztahů je nazírán ze společenskovědní perspektivy, nejedná se tedy o studium zvířat jako takových (biologie, etologie - ač poznatky těchto věd využívá), ale o studium jejich postavení ve společnosti a mezidruhové interakce, proměny vztahů mezi lidmi a zvířaty v historii, vlivu zvířat na lidské chování a mnoho dalších témat, které se vztahu lidí a ostatních zvířat týkají. Více info na webu http://humanimal.cz/sylabus/
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- chápat Animal Studies jako interdisciplinární obor v rámci sociálních věd
- odhalovat sociální konstrukci statusu mimolidských zvířat v lidské společnosti
- popsat základní etické přístupy vůči zvířatům
- kriticky reflektovat své vlastní předpoklady a předsudky získané z kulturních vzorů
- porozumět psychologii mezidruhových vztahů
Osnova
 • 1) Úvod - představení Animal Studies
 • 2) Zvířecí subjektivita - exkurz do etologie
 • 3) Etika
 • 4) Zvíře coby potrava + zadání kvalitativního rozhovoru
 • 5) Historie
 • 6) Zvíře coby objekt ve vědě
 • 7) Domácí mazlíčci a terapie se zvířaty
 • 8) Deviace - souvislost s mezilidským násilím
 • 9) Náboženství
 • 10) Divoká zvířata - ochrana, lov, zoo a cirkusy
Literatura
  doporučená literatura
 • SINGER, Peter. Osvobození zvířat. Vyd. 1. Praha: Práh, 2001, 259 s. ISBN 8072520423. info
 • Phillips, M. T. 1993. Savages, drunks, and lab animals: The researcher's perception of pain. Society and Animals 1 (1), pp. 61-81
 • Blouin, D. D. 2012. Understanding Relations between People and their Pets. Sociology Compass, 6 (11), pp. 858 - 863
 • Joy, M. 2009. To Love or to Eat? (Chapter 1) in Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows An Introduction to Carnism, San Francisco: Conari Press, pp. 11-21.
  neurčeno
 • Mullin, M. H. 1999. Mirrors and Windows: Sociocultural Studies of Human-animal Relationships. Annual Review of Anthropology, 28, pp. 201-224.
 • Shaw, D. G. 2013. The Torturer's Horse: Agency and Animals in History. History and Theory 52, pp.146-167
 • Abeyesinghe, S.M. (et al) 2005. Can domestic fowl, Gallus gallus domesticus, show self-control? Animal Behaviour 70 (1), pp.1-11
 • Ascione. F. R. 1998. Battered women's reports of their partners' and their children's cruelty to animals. Journal of Emotional Abuse, 1, pp. 119-133.
 • Preece, R. and Fraser, D. 2000. The Status of Animals in Biblical and Christian Thought: A Study in Colliding Values. Society and Animals 8 (3), pp. 245-263.
 • Berger, John 1980: Why look at animals? pp. 12-37.
Výukové metody
Tento kurz bude kombinací přednášky a semináře, který předpokládá aktivní práci studentů. V rámci domácích úkolů (psaní anotací) budou využívány anglicky psané zdroje, proto je pro jejich splnění potřeba schopnost číst anglický text.
Metody hodnocení
Studenti si mohou vybrat libovolnou kombinaci z níže uvedených forem atestací. Celkem je třeba získat 6 bodů.
• anotace na článek (1800 znaků) 1 bod
• úkol z terénu (pozorování/reflexe) 1 bod
• esej týkající se zvířat ve společnosti (4000-6000 znaků) 2 body
• pravidelná účast (min 70 %) a aktivní zapojení do diskuzí 3 body
• realizace kvalitativního rozhovoru na téma karnismus (bude upřesněno) 3 body
Informace učitele
http://humanimal.cz/sylabus
Kontakt na vyučující pro zasílání prací: tereza@humanimal.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/ENSb1283