ENSb1294 Stabilita a udržitelnost biosféry

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 U34
Předpoklady
! ENS294 Stabilita a udržitelnost &&! NOW ( ENS294 Stabilita a udržitelnost )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 11/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je kreativní formou poskytnout základ k pochopení pojmu stabilita, vývoj a kolaps v případě otevřených dynamických systémů vzdálených od rovnováhy na různých měřítcích. Dále je cílem vysledovat stopy tohoto základního přístup u popisu konkrétních problémů spojených s biosférou (změny v rámci klimatického systému Země, degradace ekosystémů, krajina jako funkční celek, kolapsy civilizací atd.).
Výstupy z učení
Studenti budou schopni identifikovat hlavní problémy ohrožující stabilitu současné biosféry. Na základě pochopení fungovaní složitých otevřených dynamických systémů budou schopni popsat degradaci ekosystémů, změny klimatu a interakce mezi úpadkem civilizací a enviromentálními změnami.
Osnova
 • Stabilita obecně: vytyčení pojmu, stabilita otevřených a uzavřených systémů, dynamický systém a zpětné vazby, povstání řádu a vztah k entropii, samoorganizující se struktury, fraktální geometrie, kolaps a chaos jako možné směry vývoje; Stabilita a udržitelnost biosféry: specifické vlastnosti živých systémů, volná energie v biosféře, stabilita na úrovni populací živočichů, kolapsy populací v prostředí a jejich příčiny, populace v ohrožení, stabilita a udržitelnost ekosystémů, vývojový cyklus ekosystému, volná energie a cyklus látek v ekosystému, uzlová místa v ekosystému a jejich význam pro stabilitu a udržitelnost indikátory udržitelnosti v ekosystémech, narušení ekosystémové stability antropogenními aktivitami, ekosystémové služby a jejich udržitelnost, současný stav a historická zkušenost, udržitelnost krajiny, krajina jako funkční celek, toky energie a hmoty v krajině, krajina jako domov; Člověk jeho svět a stabilita: vývojový cyklus složitých společností a jejich udržitelnost, stabilita složitých společností, interakce mezi společností a jejím prostředím: kolapsy a regenerace, člověk v české a moravské krajině po době ledové: koexistence, symbióza, parazitismus, vnitřní stabilita člověka a jeho vztah k biosféře; Stabilita na planetární úrovni: planeta země jako superorganismus, hypotéza Gaia, klima a jeho stručná historie, měnící se svět: klima a biodiverzita, stabilita ekonomického systému a toky v něm, exergie jako indikátor udržitelnosti, nejzávažnější environmentální problémy světa z pohledu udržitelnosti, příklady z jednotlivých států, evoluce, udržitelnost a růst
Literatura
  povinná literatura
 • ROTTER, Pavel. Stabilita ekologických systémů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 266 s. Edice Recetox. ISBN 978-80-210-6608-3. info
 • BÁRTA, Miroslav a Martin KOVÁŘ. Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur : minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 814 s. ISBN 9788020020369. info
 • LOREAU, Michel. From populations to ecosystems : theoretical foundations for a new ecological synthesis. Princeton: Princeton University Press, 2010. xiv, 297. ISBN 9780691122700. info
 • DIAMOND, Jared M. Kolaps : proč společnosti zanikají a přežívají. Translated by Zdeněk Urban. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 751 s. ISBN 9788020015891. info
 • Něco překrásného se končí : kolapsy v přírodě a společnosti. Edited by Petr Pokorný - Miroslav Bárta. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 255 s. ISBN 9788073631970. info
 • CAPRA, Fritjof. Tkáň života : nová syntéza mysli a hmoty. Translated by Jan Pokorný. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 290 s. ISBN 8020011692. info
Výukové metody
přednáška s prezentací, diskuze nad literaturou, vybranými příspěvky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ENSb1294