ENSb1309 Odolnost v době environmentální krize – seberozvojová skupina

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eva Beranová (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu lze rozdělit do tří rovin: 1. Seznámit studenty s principy práce v tzv. tématicky zaměřené rozvojové skupině a částečně též s principy podpůrné skupinové dynamiky. 2. Posílit odolnost účastníků kurzu vůči psychickým dopadům environmentální krize prostřednictvím - mapování emocionální reakce na environmentální krizi a práce s ní, sdílením copingových strategií, pochopením vlastních obran a práce s nimi ad. 3. Seznámit účastníky s principy práce v gestalt terapeutickém přístupu a jeho možnou aplikací na problematiku environmentálního truchlení a dalších reakcí na krizi životního prostředí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět svým emocím a identifikovat jejich propojení s tělesnými znaky;
- rozumět své síti základních vztahů, tomu, co mu jednotlivé prvky vztahové sítě dávají a zprostředkovávají, umět zformulovat přání k jednotlivým členům své základní sítě vztahů;
- umět mapovat svá jednotlivá "já", uvědomovat si, která z jeho já jsou s ním samým v souladu a která potřebují další integrující práci, bude si uvědomovat dialog jednotlivých částí "já" a bude schopen hledat skutečné potřeby neintegrovaných "já";
- rozumět rozdílu skupinové dynamiky v módu zážitková pedagogika x tématická skupina a práce s tématy, dynamická skupina 1 úrovně a dynamická skupina 2 úrovně a kromě poslední jmenované ji i zažije;
- chápat kontaktní cyklus a jeho jednotlivé etapy včetně "brzd", které v nich mohou být obsaženy;
- rozumět vývoji environmentáního žalu a jeho jednotlivých částí;
Osnova
 • 1. Seznámení skupiny, pravidla skupiny, první práce v menších skupinkách, základní informace o průběhu kurzu.
 • 2. Emoce a jejich svět. I. Struktura emocí. Základní emoce. Mapování základních emocí a jejich poselství. Jak "upouštíme" emoce a jak velký máme ventil k upouštění jednotlivých emocí. Parazitní emoce.
 • 3. Emoce a jejich svět. I. Environmentální krize a můj emocionální svět.
 • 4. Blízké vztahy a jejich mapování ve dvojicích. 5 dimenzí blízkých vztahů. Jaké chci a jaké mám blízké vztahy. Co získávám ze sítě svých blízkých vztahů.
 • 5. Já a mé já I. Práce se svými já. Co znamená integrace a dva typy integrování. Práce ve dvojicích.
 • 6. Já a mé já II. Jaké "já" mají spojení s environmentální krizí nebo s mým vztahem k přírodě? Kde mají spojence?
 • 7. Kontaktní cyklus a mé "zarážky" v něm. V čem spočívá kontatní cyklus. Proč se v něm zarážíme a jak? Co je splanost kontaktního cyklu?
 • 8. První tématická skupina - jak pracuji s environmentálním vztekem, smutkem, vyhořením?
 • 9. Druhá tématická skupina - co je to dialogický princip v komunikaci a jak s ním pracuji já.
 • 10. Ochutnávka dynamické skupiny a dění v ní. I.
 • 11. Metapozice a její role ve skupinovém dění. Co je to metapozice. Metapozice jako dobrý sluha s zlý pán.
 • 12. Ochutnávka dynamické skupiny a dění v ní II.
 • 13. Uzavírání skupiny. Rozloučení. Hledání smyslu toho, co se dělo.
Výukové metody
prvnky zážitkové pedagogiky, práce s emocemi, mapování vztahových vzorců a vztahových struktur, práce v malých skupinách, dynamika tématické skupiny, techniky gestalt, experiment gestalt, dynamická skupinová práce první úrovně
Metody hodnocení
stačí plná docházka na kurz
Informace učitele
vše se dozvíte na první hodině
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/ENSb1309