ENSd0906 Současné sociologické teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN906 Četba ze sociologie &&! NOW ( HEN906 Četba ze sociologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie;
porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy;
rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů;
Výstupy z učení
Znalost základního analytického aparátu sociologické teorie.
Osnova
 • 1. Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha 1995 2. Berger, P.L.; Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. CDK, Brno 1999 3. Bourdieu, P.: Teorie jednání. Karolinum, Praha 1998 4. Giddens, A.: Důsledky modernity. Slon, Praha 1998 5. Beck, U.: Riziková společnost. SLON, Praha 2004 6. Keller, J.: Dějiny klasické sociologie. SLON, Praha 2005 7. Mills, Ch.W. : Sociologická imaginace. SLON, Brno 2002 8. Merton, R. K.: Studie ze sociologické teorie, Slon, Praha 2000 9. Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Filosofia, Praha. 2000.
Literatura
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 529 s. ISBN 9788086429526. info
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 431 s. ISBN 8086429326. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 200 s. ISBN 80-86429-15-6. info
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Translated by Miloslav Petrusek. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 165 s. ISBN 80-86429-11-3. info
 • HABERMAS, Jürgen. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000, 187 s. ISBN 80-7007. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000, 285 stran. ISBN 8085850923. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. Edited by Radim Marada, Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, 214 s. ISBN 8085959461. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 8071845183. info
Výukové metody
samostudium, pisemné práce.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
test z četby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0906