ENSd0906 Současné sociologické teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN906 Četba ze sociologie &&! NOW ( HEN906 Četba ze sociologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie;
porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy;
rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů;
Výstupy z učení
Znalost základního analytického aparátu sociologické teorie.
Osnova
 • Sociální konstrukce reality. Teorie jednání. Důsledky modernity. Riziková společnost.
Literatura
  povinná literatura
 • BECK, Ulrich. Riziková společnost : na cestě k jiné moderně. Translated by Otakar Vochoč. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 431 s. ISBN 8086429326. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality : pojednání o sociologii vědění. Edited by Radim Marada, Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 8085959461. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
  doporučená literatura
 • Federici, Silvia. 2004. Caliban and the Witch. New York: Autonomedia.
 • Ahmed, Sara. 2014. Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.
 • Bennett, Jane. 2010. Vibrant Matter: A Political Ecology of Things. Durham: Duke University Press.
Výukové metody
samostudium, pisemné práce.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
test z četby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSd0906