ENSd0920 Soft skills pro environmentalisty

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN920 Soft skills pro environmental &&! NOW ( HEN920 Soft skills pro environmental )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Předat znalosti přístupů k psaní rozsáhlejších textů (disertační práce, tématická monografie). Jak si časově rozvrnout doktorské studium? Seznámit se s přístupy k prokrastinaci. 2. Získat kompetence v oblasti: doktorské studium a kariéra. Kontext doktorského studia v ČR. Uplatnění po skončení PHD studia. Postdoc pozice a jak k ní směřovat. 3. Získat kompetence v oblasti: finanční aspekty PHD. studia. 4. Získat schopnost vytvoření vlastního kariérní plánu a plánu osobního rozvoje. 5. Zvýšit manažerské a komunikační schopnosti, včetně dovedností nutných k úspěchu u výběrových řízení. 6. Předání informací a znalostí o fungování vědy v ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité přístupy k psaní rozsáhlých textů a kritické body v jejich finalizaci;
- určit a popsat současné základní podoby přístupu k žánru disertační práce;
- identifikovat příležitosti uplatnění v oblasti environmentálně zaměřené vědy jak v ČR tak v zahraničí;
- popsat faktory, jež ovlivňují šance při výběrovém řízení na vědecké pozice se speciálním zaměřením na postdoc pozice;
- sestavit a analyzovat svůj kariérní plán;
- aplikovat přístupy v manažerském vedení na konkrétní situace spojené s akademickým prostředím
Osnova
  • 1. Jak dokončit (včas) disertaci (Co lze strukturálně udělat pro lepší koncentraci na disertaci? Jak si časově rozvrhnout doktorát? Jak sladit doktorát s obživou/zaměstnáním? Jak bojovat s prokrastinací?) 2. Strategie doktorského studia z hlediska kariérního (Jaký je kontext doktorského studia v ČR? Jaké jsou šance na uplatnění po skončení PHD? Jak je lze zvýšit? Jak se shání postdoc pozice? Jak si najít zahraniční PHD stáže?) + jak lze doktorandský život financovat (grantové zdroje, stipendia) 3. Jak funguje tuzemský systém vědy (v ČR, na KES FSS MU – IS a publikace, RIV a systém hodnocení vědy) + jakou zvolit publikační strategii s ohledem na své specifické zaměření (jak si najít správný časopis, databázované časopisy a rozdíly mezi nimi, jaká panuje publikační praxe, správné publikační zásady, predátorské časopisy) 4. Jaké existují environmentálně relevantní zdroje informací (fyzické zdroje, e-zdroje, online zdroje tuzemské a zahraniční přístupné zdarma) 5. Jak si vytvořit svůj kariérní plán a jak kontrolovat jeho naplňování. 6. Úspěch u výběrového řízení. 7. Manažerské a další schopnosti vhodné pro řídící pozice.
Literatura
  • Key management ideas : thinkers that changed the management world (Orig.) : Moderní management : základní myšlenkové směry. info
  • Peggy, Klaus (2008), The Hard Truth About Soft Skills: Workplace Lessons Smart People Wish They'd Learned Sooner, HarperCollins
  • Globalization of management educationchanging international structures, adaptive strategies, and the impact on institutions : report of the AACSB International Globalization of Management Education Task Force. Bingley, U.K.: Emerald, 2011. xii, 342 p. ISBN 9780857249425. info
  • GAREIS, Roland. Happy projects! : project and programme management, project portfolio management, management of the project-oriented organization, management in the project-oriented society. Translated by Caroline Wellner. Vienna: Manz, 2005. 624 s. ISBN 321408268X. info
Výukové metody
Přednášky, případové studie, diskuse ve skupinách i diskuse v rámci všech studentů kurzu, prezentace zkušených praktiků v HRM, koučing, četba literatury.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/ENSd0920