ENSd0927 Odborná stať I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN902a Odborná stať I &&! NOW ( HEN902a Odborná stať I )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj základních publikačních dovedností studenta doktorského programu v oblasti jeho výzkumu (resp. oblasti jeho disertační práce) jako nezbytné součásti průpravy k budoucí vědecké dráze, a to publikací odborné stati dle definovaných podmínek (viz Metody hodnocení) a zvyklostí vědecké oblasti, který si student zvolil.
Výstupy z učení
Student by měl po absolvování předmětu být schopen publikovat odbornou stať vyznačující se přehlednou strukturou, jasně definovanými hypotézami a metodikou a závěry. Stať může být výzkumného i přehledového charakteru a měla by být publikovaná v domácím odborném tisku. Finálním výstupem je odborná stať v publikované formě či ve stavu po potvrzeném přijetí k tisku.
Osnova
 • Předmět nemá osnovu, probíhá ve formě individuálních konzultací dle potřeby výstupu.
Literatura
 • COOPER, Sheila a Patton Rosemary. Writing Logically, Thinking Critically. San Francisco: Pearson/Longman, 2013.
 • MOGULL, Scott A. Scientific And Medical Communication: A Guide For Effective Practice. New York: Routledge, 2017. 372 s. ISBN 9781138842557
 • SCHNUR, Harald. Schreiben. Eine lebensnahe Anleitung für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag, 2010. 136 s. ISBN 9783531171012.
 • HAYOT, Eric. The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. New. York: Columbia University Press, 2014. 256 s. ISBN 9780231168014.
 • HELÁN, Robert. Teaching Academic Writing to Doctoral Students in the Context of English as a Foreign Language: Implementing Best Practices from Writing Research. In 15th biennial Writing Development in Higher Education (WDHE) Conference, Centre for Academic Writing, Coventry University, United Kingdom. 2014. URL info
 • HAMP-LYONS, Liz a Ben HEASLEY. Study writing : a course in writing skills for academic purposes. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 213 s. ISBN 9780521534963. info
 • GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis. Teória eseje : (esej ako literárny žáner, štúdium jej vlastností). Translated by Paulína Šišmišová. Bratislava: Archa, 1996, 135 s. ISBN 8071151211. info
 • GIARRUSSO, Roseann. A guide to writing sociology papers. Edited by Judith Richlin-Klonsky - Ellen Strenski. 3rd ed. New York: St. Martin's Press, 1994, x, 180. ISBN 0312084293. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Publikace odborného článku minimálně v časopisu v Seznamu (českých) odborných recenzovaných periodik pro příslušný rok, popř. v recenzované kolektivní monografii (recenze bude vyžádána od editora), popř. samozřejmě v databázi ERIH, Scopus, WoS. Zápočet se uděluje za publikovanou stať/kapitolu, příp. oficiální potvrzení o přijetí do tisku zaslané redakcí (nevztahuje se na monografie). Student musí být první autor případného autorského kolektivu. V případě autorství na druhém místě je článek hodnocen jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového článku se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři články/kapitoly).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0927