ENSd0928 Odborná stať II

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN902b Odborná stať II &&! NOW ( HEN902b Odborná stať II )
Znalost anglického či jiného světového jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních dovedností studenta doktorského programu v oblasti jeho výzkumu (resp. oblasti jeho disertační práce) jako zcela nezbytných průpravě k budoucí vědecké dráze, a to publikací odborného článku v mezinárodně uznávaném odborném periodiku dle níže definovaných podmínek (viz Metody hodnocení). V rámci tvorby textu by měly být respektovány přístupy, zvyklosti a metody odborného zaměření, které si student zvolil.
Výstupy z učení
Student by měl po absolvování předmětu být schopen publikovat odbornou stať vyznačující se přehlednou strukturou, jasně definovanými hypotézami a metodikou a závěry. Dle definice Odborného článku se může jednat o článek založený na vlastním výzkumu či na review odborné literatury s doloženým vlastním přínosem. Finálním výstupem je odborná stať v publikované formě či ve stavu po potvrzeném přijetí k tisku.
Osnova
 • Předmět nemá osnovu, neboť je individualizován a řídí se hlavním cílem výstupu - publikací odborného článku.
Literatura
  doporučená literatura
 • HELÁN, Robert. Teaching Academic Writing to Doctoral Students in the Context of English as a Foreign Language: Implementing Best Practices from Writing Research. In 15th biennial Writing Development in Higher Education (WDHE) Conference, Centre for Academic Writing, Coventry University, United Kingdom. 2014. URL info
 • HAMP-LYONS, Liz a Ben HEASLEY. Study writing : a course in writing skills for academic purposes. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 213 s. ISBN 9780521534963. info
 • GIARRUSSO, Roseann. A guide to writing sociology papers. Edited by Judith Richlin-Klonsky - Ellen Strenski. 3rd ed. New York: St. Martin's Press, 1994. x, 180. ISBN 0312084293. info
  neurčeno
 • SCHNUR, Harald. Schreiben. Eine lebensnahe Anleitung für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Wiesbaden: VS Verlag, 2010. 136 s. ISBN 9783531171012.
 • COOPER, Sheila a Patton Rosemary. Writing Logically, Thinking Critically. San Francisco: Pearson/Longman, 2013.
 • HAYOT, Eric. The Elements of Academic Style: Writing for the Humanities. New. York: Columbia University Press, 2014. 256 s. ISBN 9780231168014.
 • MOGULL, Scott A. Scientific And Medical Communication: A Guide For Effective Practice. New York: Routledge, 2017. 372 s. ISBN 9781138842557.
Výukové metody
Individuální konzultace s vyučujícím či garantem předmětu, a zejm. školitelem doktoranda.
Metody hodnocení
Publikace odborného článku v zahraničním časopisu v databázi Scopus či WoS z oboru dizertace. Zápočet se uděluje za publikovanou stať, příp. oficiální potvrzení o přijetí do tisku zaslané redakcí. Student musí být první autor případného autorského kolektivu. V případě autorství na druhém místě je článek hodnocen jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového článku se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři články). Pro kohorty od r. 2021 je dále specifikováno - článek pro sociální vědy (FORD 5) musí být v časopise WoS Q1-Q3 dle AIS (!), pro humanitní vědní obory (FORD 6) buď Scopus Q1-Q2 nebo WoS Q1-2.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.