ENSd0929 Vystoupení na vědecké konferenci I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN903a Vystoupení na konferenci I &&! NOW ( HEN903a Vystoupení na konferenci I )
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace konferenčního příspěvku na odborné konferenci jako jedna ze základních dovedností vědeckého pracovníka, parametry příspěvku jsou níže v Metodách hodnocení.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen samostatně prezentovat výsledky své vědecké práce na odborném fóru. Výstupem je prezentace konferenčního příspěvku na národní konferenci.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, výuka je vedena formou individuálních konzultací vzhledem k formě a zaměření příspěvku.
Literatura
  • ALLEY, Michael. The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid. 2nd ed. Springer, 2013. s. 286. ISBN 978-1441982780.
  • GLASMAN-DEAL, Hilary. Science Research Writing for Non-Native Speakers of English. Imperial College Press, 2009, s. 272. ISBN: 978-1848163102.
  • SCHIMEL, Joshua. Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded. Oxford University Press, 2011, s. 240. ISBN: 978-0199760244.
  • HEARD, Stephen B. The scientist's guide to writing : how to write more easily and effectively throughout your scientific career. Princeton: Princeton university press, 2016, ix, 306. ISBN 9780691170220. info
  • HOFMANN, Angelika H. Scientific writing and communication : papers, proposals, and presentations. Second edition. New York: Oxford University Press, 2014, xxiv, 728. ISBN 9780199947560. info
  • CARTER, Matt. Designing science presentations : a visual guide to figures, papers, slides, posters, and more. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2013, xxi, 360. ISBN 0123859697. info
  • DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xv, 302. ISBN 9780521671675. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za ústní prezentaci (nikoliv poster) na národní či mezinárodní konferenci, doloženou písemným zpracováním příspěvku, popř. prezentací a potvrzením o vystoupení na konferenci. Student musí být první autor případného autorského kolektivu. V případě autorství na druhém místě je vystoupení hodnoceno jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového vystoupení se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři konferenční příspěvky). Student musí doložit svoji přítomnost na konferenci předložením programu konference, popř. přímého písemným potvrzením, a především vlastním textem příspěvku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSd0929