ENSn4651 Ekonomické nástroje politiky životního prostředí

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! HEN651 Nástroje environment. politiky &&! NOW ( HEN651 Nástroje environment. politiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecně řečeno, kurs by měl studenty naučit dívat se na ekonomiku ekologickýma očima a na ekologii zrakem ekonomickým. Přitom se soustředí na opatření (nástroje), která veřejná politika (tedy zejména stát) používá, aby se ze dvou párů očí stal jenom jeden. A také: jak by je měla používat, aby se ze dvou párů očí nestaly naopak čtyři. Cílem kursu naopak není naučit studenty podrobnému přehledu ekonomických nástrojů české environmentální politiky, zákonům, částkám, plátcům a příjemcům. Nicméně předmětem samozřejmě bude ekologická daňová reforma a obchodování s emisními povolenkami, povinná recyklace elektrošrotu, zemědělské dotace nebo poplatky za těžbu surovin a řada dalších programů; poslouží však jako případové studie nebo ilustrace.
Výstupy z učení
Studenti by měli porozumět, proč a jak instrumenty veřejné politiky ovlivňují environmentálně relevantní rozhodnutí firem a domácností.
Osnova
  • I. Smysl ekonomických nástrojů: snižování ekologické stopy hospodářských odvětví.
  • II. Přehled hlavních ekonomických nástrojů, jejich použití a využití.
  • III. Účinnost, náklady, efektivita a morální ohledy.
  • IV. Ekonomický kontext, praktická řešení a politický proces.
Literatura
  • KEVIN KENNEDY, MICHAEL OBEITER, AND NOAH KAUFMAN: PUTTING A PRICE ON CARBON: A HANDBOOK FOR U.S. POLICYMAKERS, World resources institute, April 2015
  • Cameron Hepburn, Jacquelyn Pless, and David Popp: Policy Brief Encouraging Innovation that Protects Environmental Systems: Five Policy Proposals. Review of Environmental Economics and Policy, volume 12, issue 1, Winter 2018, pp. 154–169, Advance Access P
  • N. Gregory Mankiw: Smart Taxes: An Open Invitation to Join the Pigou Club. Department of Economics, 223 Littauer Center, Harvard University, Cambridge, MA 2138, USA.
  • Stefan Speck (EEA) and Susanna Paleari (ETC/WMGE): Environmental taxation and EU environmental policies, EEA Report No 17/2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016
  • Lawrence H. Goulder and Ian W. H. Parry: Instrument Choice in Environmental Policy , Review of Environmental Economics and Policy, volume 2, issue 2, summer 2008, pp. 152–174 Advance Access publication on July 7, 2008
Výukové metody
Výuka proběhne formou dvouhodinových přednášek v dvoutýdenním rytmu. Přednáška bude kombinována s krátkými skupinovými diskusemi v průběhu, skupinovými aktivitami a domácí prací.
Metody hodnocení
Povinná účast na dvou skupinových aktivitách; hodnocení kursu se sestává ze samostatné seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.