EVS001 Výzkum evropské politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se současnými koncepty, které jsou používány v politologicky pojatém výzkumu evropské integrace. Pozornost bude věnována zejména fenoménu evropeizace, který charakterizuje klíčovou debatu ohledně výzkumu evropské integrace současnosti. Pozornost bude rovněž věnována zasazení evropské problematiky do celkového konceptu moderní demokracie.
Osnova
  • 1)konceptualizace evropeizace národních politických systémů 2)metodologické problémy výzkumu evropeizace 3)výzkum evropského federalismu a víceúrovňového vládnutí – aplikace na Evropskou unii 4)výzkum politických stran v Evropské unii
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou.
Informace učitele
Všechny ostatní informace jsou obsaženy v sylabu předmětu ve studijních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/EVS001