MVZ001 Koncepty a paradigmata výzkumu mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Nejdůležitějším předpokladem je schopnost číst odbornou literaturu v anglickém jazyce a mít zvládnutou teorii a metodologii mezinárodních vztahů na úrovni magisterského studia na KMVZES FSS MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlubit znalosti doktorandů v metodologi sociálních věd a teorii mezinárodních vztahů s důrazem na realismus a neorelismus, idealismus, scientismus a kritické teorie.
Osnova
  • 1. Metodologie sociálních věd a mezinárodních vztahů. 2. Filozofie vědy 3. Jednopřípadové studie. 4. QCA 5. Zakotvená teorie.
Literatura
    povinná literatura
  • GERRING, John. Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge University Press
  • MARSH, David - Gerry Stoker. Theory and Methods in Political Science. Palgrave MacMillan
  • RAGIN, Charles C. Redesigning social inquiry : fuzzy sets and beyond. Chicago: University of Chicago Press, 2008. viii, 225. ISBN 9780226702759. info
  • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBIN. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1998. xiii, 312. ISBN 0-8039-5939-7. info
  • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
Metody hodnocení
Z předmětu je zkouška.
Informace učitele
Zkouška proběhne písemnou a ústní formou. Ke každé položce povinné literatury je třeba zpracovat position paper (PP) v rozsahu přibližně 20 stran. V PP student sumarizuje hlavní myšlenky textu, rozebere hlavní problémy, které v něm vidí a zamyslí se nad významem textu pro téma jeho disertační práce. Dále je třeba zpracovat návrh výzkumu v rozsahu přibližně pěti stran na téma dle zájmu studenta. Tento návrh výzkumu může ale nemusí být totožný s tématem disertační práce. Všechny být odevzdány do 1.6. 2014 do odevzdávárny předmětu v IS. K jednotlivým PP proběhne se studenty individuální konzultace. Z povinné literatury bude ve zkouškovém období napsána písemná prověrka. Ta se bude skládat ze šesti otevřených otázek a bude na ni 60 minut času. The exam has a written and an oral part. To each item from the list of compulsory literature, a position paper (PP) must be written approximately 20 pages long. In the PP, students sum up the main ideas of the text, analyse the main issues that they see in it and explore the meaning of the text considering the topic of their dissertation theses. Further on, a research design of approximately five pages must be elaborated according to students’ interests. However, this research design may, but need not, be identical with the dissertation thesis topic. All papers must be submitted by 2 January 2017 by uploading into the homework vaults in IS. The compulsory literature will be examined in a written test in the exam period. The test will consist of six open questions and students will be given 60 minutes to complete it.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/MVZ001