EVS101 Evropa ve 20. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Martínková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVSb1002 Evropa ve 20. století && ! NOW ( EVSb1002 Evropa ve 20. století )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží k seznámení s politickými sociálnímu a částečně i ekonomickými dějinami Evropy ve 20. století. Jeho hlavním cílem v rámci struktury bakalářského studia je poskytnout solidní základ pro další navazující předměty věnující se obecně současné evropské politice nebo evropské integraci. Kurs se skládá z jedenácti tematických celků zahrnujících evropské dějiny od první světové války až po konec války studené a pád sovětského bloku ve střední a východní Evropy. Hlavní těžiště kursu spočívá v dějinách západní a střední Evropy po roce 1945, přičemž pozornost je rovnoměrně rozdělena mezi liberální demokracie západní Evropy a socialistické diktatury střední a východní Evropy. Kurs kombinuje svým pojetím tradiční přístupy politických dějin zaměřené na znalost klíčových historických událostí se sociálně-vědními důrazy na porozumění a srovnávací analýzu střednědobých a dlouhodobých procesů dějin ekonomiky a společnosti.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
pracovat s komplexní znalostí evropských dějin 20. století,
porozumět vztahu mezi politickými, ekonomickými a společenskými procesy,
srovnat trajektorie politického vývoje po druhé světové válce v západní a středovýchodní Evropě,
posoudit dopad dějin evropské politiky 20. století na současnou Evropu,
analyzovat sekundární historiografické zdroje,
používat aktivně dovednosti akademického psaní.
Osnova
 • 1. Co je Evropa a co jsou soudobé dějiny
 • 2. Evropská cesta k modernitě
 • 3. Vzlety a pády evropské politiky mezi dvěma světovými válkami
 • 4. Totalitarismus a druhá světová válka
 • 5. „Nultá hodina“ a rozdělení Evropy
 • 6. Poválečná západní Evropa
 • 7. Vznik socialistických režimů ve střední a východní Evropě
 • 8. Západní Evropa v období plném problémů (1968-1978)
 • 9. Krize socialistických režimů před a po roce 1968
 • 10. Zrození neoliberální západní Evropy
 • 11. Přechod k demokracii ve střední a východní Evropě
Literatura
  povinná literatura
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa : historie po roce 1945. Translated by Dalibor Výborný. Praha: Slovart, 2008. xiii, 986. ISBN 9788073910259. info
 • VINEN, Richard. Evropa dvacátého století. Translated by Monika Vosková - Vladimír Novák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 556 s. ISBN 9788070217351. info
 • GILBERT, Felix a David Clay LARGE. Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 8020408878. info
 • WEGS, J. Robert a Robert LADRECH. Evropa po roce 1945. Translated by Radka Edererová. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2002. 371 stran. ISBN 8070215070. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
Výukové metody
Předmět se skládá z přednášek. Součástí výuky je také vypracování seminární práci (v rozsahu 22 stránek) interpretující vybraný problém z moderních evropských dějin.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Celkové hodnocení se skládá z výsledku zkoušky (70 bodů) a seminární práce (30 bodů). K úspěšnému hodniocení je třeba získat nejméně 60 bodů.
Informace učitele
Další informace jsou obsaženy v sylabu ve studjních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVS101