EVS401 Politický systém EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! EVSn4001 Politický systém EU && ! NOW ( EVSn4001 Politický systém EU ) && ! EVS4010 && ! NOW ( EVS4010 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz rozvíjí znalost Evropské unie, kterou student získává na bakalářském stupni (například historie evropské integrace, instituce Evropské unie atd.). Tyto informace jsou analyzovány prostřednictvím metod a přístupů, jež jsou relevantní v současném výzkumu evropské integrace. Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat, jak funguje politický systém Evropské unie, a to analyticky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
porozumět teoriím a modelům evropské integrace
aktivně je analyticky aplikovat na jevy současné EU
identifikovat pomocí těchto modelů relevantní problémy politického systému EU
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Teorie evropské integrace
 • 3. Státnost EU
 • 4. Ústavně právní vymezení politického systému EU
 • 5. Metody revize evropské integrace
 • 6. Metody analýzy politického systému EU
 • 7. Rozhodovací proces v politickém systému EU
 • 8. Politiky v EU
 • 9. Reprezentace zájmů v EU
 • 10. Demokracie v EU
 • 11. Politická integrace EU
 • 12. Demokratický deficit EU
Literatura
  povinná literatura
 • Closa, Cartlos. 2013. The Politics of Ratification of EU Treaties. Routledge,
 • Wiener, Antje - Börzel, Tahna A. - Risse, Thomas. 2018. European Integration Theory Third Edition. Oxford University Press.
 • Hix, Simon - Hoyland, Björn. 2011. The Political System of the European Union (3rd Edition). Palgrave Macmillan.
Výukové metody
Výuka je realizována prostřednictvím seminářů.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kombinací písemné zkoušky (40% celkových bodů), skupinových prací (30% bodů), position paperů (20% bodů) a zhodnocení aktivity studenta během semestru (zapojení do diskuse, účast, 10% bodů).
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/EVS401