EVS401 Politický systém EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P21
Předpoklady
! EVSn4001 Politický systém EU && ! NOW ( EVSn4001 Politický systém EU ) && ! EVS4010 && ! NOW ( EVS4010 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz rozvíjí znalost Evropské unie, kterou student získává na bakalářském stupni (například historie evropské integrace, instituce Evropské unie atd.). Tyto informace jsou analyzovány prostřednictvím metod a přístupů, jež jsou relevantní v současném výzkumu evropské integrace. Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat, jak funguje politický systém Evropské unie, a to analyticky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
porozumět teoriím a modelům evropské integrace
aktivně je analyticky aplikovat na jevy současné EU
identifikovat pomocí těchto modelů relevantní problémy politického systému EU
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Teorie evropské integrace
 • 3. Státnost EU
 • 4. Ústavně právní vymezení politického systému EU
 • 5. Metody revize evropské integrace
 • 6. Metody analýzy politického systému EU
 • 7. Rozhodovací proces v politickém systému EU
 • 8. Politiky v EU
 • 9. Reprezentace zájmů v EU
 • 10. Demokracie v EU
 • 11. Politická integrace EU
 • 12. Demokratický deficit EU
Literatura
  povinná literatura
 • Closa, Cartlos. 2013. The Politics of Ratification of EU Treaties. Routledge,
 • Wiener, Antje - Börzel, Tahna A. - Risse, Thomas. 2018. European Integration Theory Third Edition. Oxford University Press.
 • Hix, Simon - Hoyland, Björn. 2011. The Political System of the European Union (3rd Edition). Palgrave Macmillan.
Výukové metody
Výuka je realizována prostřednictvím seminářů.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kombinací písemné zkoušky (40% celkových bodů), skupinových prací (30% bodů), position paperů (20% bodů) a zhodnocení aktivity studenta během semestru (zapojení do diskuse, účast, 10% bodů).
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/EVS401