EVSn4001 Politický systém EU

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 U32
Předpoklady
! EVS401 Politický systém EU && ! NOW ( EVS401 Politický systém EU ) && ! EVS4010 && ! NOW ( EVS4010 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz rozvíjí znalost Evropské unie, kterou student získává na bakalářském stupni (například historie evropské integrace, instituce Evropské unie atd.). Tyto informace jsou analyzovány prostřednictvím metod a přístupů, jež jsou relevantní v současném výzkumu evropské integrace. Na konci kurzu by studenti měli být schopni charakterizovat, jak funguje politický systém Evropské unie, a to analyticky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
porozumět teoriím a modelům evropské integrace
aktivně je analyticky aplikovat na jevy současné EU
identifikovat pomocí těchto modelů relevantní problémy politického systému EU
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Teorie evropské integrace
 • 3. Státnost EU
 • 4. Ústavně právní vymezení politického systému EU
 • 5. Metody revize evropské integrace
 • 6. Metody analýzy politického systému EU
 • 7. Rozhodovací proces v politickém systému EU
 • 8. Politiky v EU
 • 9. Reprezentace zájmů v EU
 • 10. Demokracie v EU
 • 11. Politická integrace EU
 • 12. Demokratický deficit EU
Literatura
 • HIX, Simon. What's wrong with the European Union and how to fix it. Malden, MA: Polity, 2008. xii, 220. ISBN 9780745642055. info
 • FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Petr SOKOL. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, nakladatelství Barrister & Principal, 2007. 251 s. 1. ISBN 80-87029-05-4. info
 • HIX, Simon. The political system of the European Union. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2005. xxii, 490. ISBN 033396182X. info
 • FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2000. 170 s. monografie. ISBN 80-85947-50-1. info
 • ROSAMOND, Ben. Theories of European integration. 1. ed. Houndmills: Palgrave, 2000. xiii, 323. ISBN 0-333-64716-5. info
Výukové metody
Výuka je realizována prostřednictvím seminářů.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kombinací písemné zkoušky (40% celkových bodů), skupinových prací (30% bodů), position paperů (20% bodů) a zhodnocení aktivity studenta během semestru (zapojení do diskuse, účast, 10% bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVSn4001