EVS450 Evropská unie a lidská práva

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U42
Předpoklady
! EVSn5050 EU a lidská práva && ! NOW ( EVSn5050 EU a lidská práva )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu budou studenti blízce obeznámeni s tématem lidských práv v Evropské unii, a to jak z politologického, tak právního pohledu. Cílem je porozumět expanzi problematiky lidských práv v EU. Posluchači se seznámí s nejvýznamnějšími rozsudky SD EU, týkajícími se lidských práv, což je vedle znalosti substance připraví na četbu obtížnějších právních textů. Studenti navíc získají vhled do aktuálních debat o EU, v nichž lidská práva hrají nepominutelnou roli.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Lidská práva v Evropě
 • 3. Evropský regionální systém lidskoprávní ochrany - Rada Evropy
 • 4. EU a lidská práva – jak a proč vše začalo
 • 5. Soudní dvůr jako aktér v evropské integraci
 • 6. SD a lidská práva I
 • 7. SD a lidská práva II
 • 8. Základní svobody (pohybu) v EU a základní práva
 • 9. Občanství
 • 10. Listina základních práv EU
 • 11. EU a Evropská úmluva o lidských právech
 • 12. Diskriminace
 • 13. EU jako lidskoprávní organizace?; Další instituce EU zabývající se lidskými právy; Kritická reflexe; Lidská práva v zahraniční politice EU
Literatura
 • WEILER, J. H. H. The constitution of Europe : "Do the new clothes have an emperor?" and other essays on european integration. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xvi, 364 s. ISBN 0-521-58473-6. info
 • The EU and human rights. Edited by Mara Bustelo - James Heenan - Philip Alston. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 1999. xxiii, 946. ISBN 0-19-829809-9. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a seminářů, kde studenti prezentují a diskutují své úkoly, přičemž se očekává, že posluchači ovládají studijní materiály na každou hodinu.
Metody hodnocení
5 úkolů na jednotlivé hodiny a 5 aktivních příspěvků do seminářů, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVS450