EVSn5050 Evropská unie a lidská práva

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 U42
Předpoklady
! EVS450 EU a lidská práva && ! NOW ( EVS450 EU a lidská práva )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kurzu budou studenti blízce obeznámeni s tématem lidských práv v Evropské unii, a to jak z politologického, tak právního pohledu. Cílem je porozumět expanzi problematiky lidských práv v EU. Posluchači se seznámí s nejvýznamnějšími rozsudky SD EU, týkajícími se lidských práv, což je vedle znalosti substance připraví na četbu obtížnějších právních textů. Studenti navíc získají vhled do aktuálních debat o EU, v nichž lidská práva hrají nepominutelnou roli.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni vysvětlit a analyzovat lidskoprávní otázky evropské integrace.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Lidská práva v Evropě
 • 3. Evropský regionální systém lidskoprávní ochrany - Rada Evropy
 • 4. EU a lidská práva – jak a proč vše začalo
 • 5. Soudní dvůr jako aktér v evropské integraci
 • 6. SD a lidská práva I
 • 7. SD a lidská práva II
 • 8. Základní svobody (pohybu) v EU a základní práva
 • 9. Občanství
 • 10. Listina základních práv EU
 • 11. EU a Evropská úmluva o lidských právech
 • 12. Diskriminace
 • 13. EU jako lidskoprávní organizace?; Další instituce EU zabývající se lidskými právy; Kritická reflexe; Lidská práva v zahraniční politice EU
Literatura
 • The EU Charter of Fundamental Rights as a binding instrument : five years old and growing. Edited by Sybe Alexander de Vries - Ulf Bernitz - Stephen Weatherill. First published. Oxford: Hart publishing, 2015. xl, 372. ISBN 9781782258254. info
 • FABBRINI, Federico. Fundamental rights in Europe : challenges and transformations in comparative perspective. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. xix, 319. ISBN 9780198702047. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a seminářů, kde studenti prezentují a diskutují své úkoly, přičemž se očekává, že posluchači ovládají studijní materiály na každou hodinu.
Metody hodnocení
10 úkolů na jednotlivé hodiny, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/EVSn5050