EVSb1007 Komparace evropských politických systémů

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
Zuzana Ringlerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS102 Komparace evrop. pol. syst. && ! NOW ( EVS102 Komparace evrop. pol. syst. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Komparace evropských politických systémů seznamuje studenty s pojetím politiky jako systému, seznamuje s teoretickým dělením politiky, přičemž upozorňuje na propojenost fungování politických institucí, procesů a obsahů. Dále je probírána problematika typů moderních demokratických politických systémů a jejich charakteristických systémových rysů. Zvláštní pozornost je věnována modifikacím v podobě legislativních a exekutivních těles evropských a světových demokracií. Vedle politického systému v užším slova smyslu je věnována pozornost rovněž problematice politických stran, typologiím stranických systémů, volebním systémům a jejich vlivu na podobu stranických systémů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen pužáívání základních pojmů z oblasti komparace politických systémů. Student dále získá schopnosti srovnávat politické systémy a stranické systémy členských států Evropské unie.
Osnova
 • 1) Komparativní metoda a pojetí systému v politické vědě
 • 2) Typologie demokratických politických systémů
 • 3) Organizované zájmy, zájmové skupiny, politické strany a stranické systémy
 • 4) Víceúrovňové vládnutí a evropeizace
 • 5) Velká Británie
 • 6) Německo
 • 7) Itálie
 • 8) Francie
 • 9) Švýcarsko
 • 10) Švédsko
 • 11) Polsko
 • 12) Zkouška
Literatura
 • HANCOCK, Marion Donald, Christopher J. CARMAN, Marjorie CASTLE, David P. CONRADT, Mary N. HAMPTON, Robert LEONARDI, Raffaella NANETTI, William SAFRAN, Stephen WHITE a Michelle Hale WILLIAMS. Politics in Europe. Seventh edition. Los Angeles: Sage, 2019, xxxiii, 77. ISBN 9781506399096. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK a Jakub ŠEDO. Politické systémy. 2. aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal Publishing, 2018, 292 stran. ISBN 9788074851506. info
Výukové metody
Předmět kombibuje přednášky a seminární výuku. V rámci seminární výuky prezentují studenti ústně seminární práce na zadaná témata a následuje diskuse. K seminárním lekcím studenti průběžně zpracovávají position papers k povinné literatuře sloužící k aktivnímu osvojení důležitých pojmů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen ústní zkouškou zaměřenou na základní pojmy a srovnávání politických institucí, stran a stranických systémů. Celkové hodnocení se skládá z ústní zkoušky (49 bodů), position papers (14 bodů), referátu (30 bodů) a docházky (7 bodů). K úspěšnému hodnocení je třeba získat 60 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb1007