EVSb2030 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
Aleksandra Poznar (cvičící)
Mgr. Vladimir Vučković, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS130 Současné dění v EU && ! NOW ( EVS130 Současné dění v EU ) && (! SEMESTR ( 1 ) && ! SEMESTR ( 2 )) && ! IREb2007 Contemporary Issues in the EU && ! NOW ( IREb2007 Contemporary Issues in the EU )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie. Rozvíjí znalosti týkající se evropského integračního procesu a interpretuje aktuální dění v Evropské unii. Předpokladem je aktivní participace v diskusi a průběžné sledování informačních zdrojů o EU.
Výstupy z učení
Intepretovat aktuální dění v EU a její aktivity.
Prezentovat argumenty na zadané téma.
Osnova
  • 21.2. Úvodní setkání 28.2. Maďarský iliberalismus a vztahy Orbána s EU (Havlík) 13.3. Role Německa v EU dva roky po začátky války na Ukrajině (Havlík) 27.3. Western Balkan and EU enlargement (Vučković) 3.4. Problematika „zlatých víz“ v EU (Pitrová) 17.4. Polish parliamentary elections and their impact on Polish democracy (Poznar) 15.5. Volby do EP 2024 (Kaniok)
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
Výukové metody
Diskuse, četba studijních materiálů, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast (alespoň na pěti tematických seminářích) a splnění 7 krátkých úkolů
Bodové hodnocení:
Každý úkol 5 bodů. Max. zisk 35 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 21 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.