EVSb2030 Současné dění v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 19. 2. 18:00–19:40 U43, St 4. 3. 18:00–19:40 U43, St 18. 3. 18:00–19:40 U43, St 1. 4. 18:00–19:40 U43, St 15. 4. 18:00–19:40 U43, St 29. 4. 18:00–19:40 U43
Předpoklady
! EVS130 Současné dění v EU && ! NOW ( EVS130 Současné dění v EU ) && (! SEMESTR ( 1 ) && ! SEMESTR ( 2 ))
Předmět je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět probíhá formou diskuse o aktuálních otázkách Evropské unie. Rozvíjí znalosti týkající se evropského integračního procesu a interpretuje aktuální dění v Evropské unii. Předpokladem je aktivní participace v diskusi a průběžné sledování informačních zdrojů o EU.
Výstupy z učení
Intepretovat aktuální dění v EU a její aktivity.
Prezentovat argumenty na zadané téma.
Osnova
  • 1. Úvodní setkání 2. Role Německa v EU 3. Brexit a jeho dopady na EU 4. Rusko a EU 5. Kvalita demokracie ve střední a východní Evropě 6. Dokončení hospodářské a měnové unie
Literatura
  • EUobserver (http:://www.euobserver.com)
  • EurActive (http:://www.euractive.com)
  • EU News - RAPID (http://europa.eu.int/news/index_en.htm)
Výukové metody
Diskuse, četba studijních materiálů, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. K jeho úspěšnému absolvování je nutná pravidelná účast a aktivní (bodovaná) participace v jednotlivých hodinách. Kromě toho studenti získají zápočet na základě odevzdání pěti úkolů, zaměřených na vybraný problém některého z diskutovaných témat.
Bodové hodnocení:
Aktivita 5 bodů, každý úkol 5 bodů. Max. zisk 30 bodů. Pro udělení zápočtu je nutné - kromě dodržení povinné účasti - získat alespoň 20 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.