FSS410 Zahraniční výjezd

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (přednášející), Mgr. Pavel Sedláček (zástupce)
Mgr. Lucie Novotná, M.A. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (přednášející), Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Pavlína Brabcová (pomocník)
Olga Cídlová, DiS. (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Ing. Kateřina Holečková (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Mgr. Lucie Pospíšilová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 45 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během krátkodobého výjezdu – například letní školy, konference, apod. Hlavními cíly předmětu jsou: Získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; prohloubení odborných znalostí zpravidla v jedné, specifické oblasti studia; zlepšení jazykových schopností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním si studenti prohloubí odborné znalosti zpravidla v jedné specifické oblasti studia, získají mezinárodní zkušenosti a vylepší si své jazykové kompetence
Osnova
  • Studující registrují předmět po skončení zahraničního výjezdu (lentní školy, konference, atd). Koordinátor zahraniční spolupráce na katedře zadává hodnocení předmětu a příslušný počet kreditů na základě předložení osvědčení o absolvování, popř. publikovaného konferenčního příspěvku, atd.
Literatura
  • JIRÁSEK, Alois. Z Čech až na konec světa : dle pamětí o staročeském cestování. Illustrated by Mikoláš Aleš. 6. vyd. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927. 108 s. info
  • HOLCOVÁ, Milena. Evropa : jih : s prázdnou kapsou, 93/94 : průvodce každoročně aktualizovaný právě pro české turisty. Praha: Oáza, 1993. 242 s. info
  • SCHUSTER, Peter. Evropa : sever : s prázdnou kapsou, 93/94. Edited by Petr Hlubuček. Praha: Oáza, 1993. 256 s. info
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu mobilitního programu a rovněž na nabídce hostující instituce a jejich výčet zahrnuje aktivní účast na přednáškách a seminářích v rámci letních škol či intenzivních programů, práci na projektech ve workshopech nebo teoretickou přípravu a prezentaci na mezinárodních konferencích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu kreditů získaných během výjezdu do zahraničí a uznaných katedrou. V případě, že hostitelská instituce nepoužívá ECTS, jsou kredity přiřazeny rozhodnutím katedry na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Tento pobyt se obvykle nehlásí do studijní evidence jako stav „zahraniční pobyt“, jedná se zpravidla o výjezd o letních prázdninách či krátký výjezd během semestru (typicky několikadenní, ne více jak měsíční). Studující jsou povinni informovat vedoucího katedry nebo oboru, případně jinou jím pověřenou osobu, o následujících skutečnostech: místu pobytu (instituci, organizaci), délce pobytu, charakteru akce (letní škola, kurz, odborná stáž apod.), podmínkách účasti na dané akci (kritéria přijetí, podmínky absolvování apod.), případně další informace relevantní pro udělení kreditů. Informace a případné certifikáty předložte koordinátorům zahraniční spolupráce na katedře(emailem nebo interní poštou) a požádejte o zhodnocení. Doporučuje se konzultace již před absolvováním pobytu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen na základě dokumentů předložených koordinátorům zahraniční spolupráce na katedře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/FSS410