FSS990 Zahraniční pracovní pobyt

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. (max 20 kred). Počet kreditů bude určen vyučujícím (1 - 20 ECTS kreditů). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Hana Hoblová (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (pomocník)
Stanislava Tichá (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského stupně k uznání kreditů získaných v zahraničí během pracovní stáže. Hlavními cíly předmětu jsou: získání praktických dovedností souvisejících se studovaným oborem, prohloubení odborných znalostí, získání zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu, zlepšení jazykových dovedností.Podmínky pro splnění stanovuje oborová rada příslušného studijního programu.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu student získá zkušenosti na zahraničních pracovištích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubí vědomosti související s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubí své odborné a jazykové schopnosti.
Osnova
  • Studující neregistrují předmět na začátku semestru, v němž stáž absolvují. Po návratu ze zahraničního studijního pobytu podá studující v IS žádost o uznání předmětu absolvovaného v zahraničí. Kontaktní osoba a administrátorka je Ing. Dagmar Hábová. O uznání předmětu a o výši přidělených kreditů rozhoduje školitel. Postupujte podle těchto instrukcí: http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition.
Literatura
  • Rocking Internship Abroad: 12 Tested And Proven Ways To Have A fun And Productive Internship by Mercy Kabue and Resa Gooding
Výukové metody
Praktická příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, počet kreditů je odvislý od počtu hodin strávených na pracovišti v zahraničí. Kredity jsou přiřazeny rozhodnutím školitele na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium. Je třeba si ale pobyt zaevidovat v ISu, v evidenci stáží, studijních a pracovních pobytů https://is.muni.cz/auth/studium/studijni_pobyt_studijni a nahrát Training Agreement: do vaší studijní evidence bude potom zadán stav 51, tj. krátkodobý pobyt v zahraničí.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení potvrzení o praxi a zprávy z praxe
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/FSS990