FSSd0905 Francouzský jazyk pro doktorské studium

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Stanislava Tichá
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FSS ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Pour passer cet examen ou pour le faire reconnaitre, la connaissance du francais au niveau B2du CECR (Cadre européen commun de référence) est requise.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - francouzštiny. Předpokladem je četba francouzské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 100 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Výstupy z učení
Bez výuky, pouze zkouška.
Osnova
  • Samostatná příprava na zkoušku a konzultace se zkoušejícím.
Literatura
  • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001, 192 s. ISBN 2090338625. info
  • Oral écrit. Livret d' activités. Paris: Hachete, 1994, 127 s. ISBN 2-0102-0612-6. info
  • POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français : niveau intermédiaire : exercices. [Paris]: Cle International, 2003, 224 s. ISBN 2090337044. info
  • LARGER, Nicole a Reine MIMRAN. Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2004, 288 s. ISBN 2090337192. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorské práce.
Metody hodnocení
Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 slov o struktuře: 1) téma, 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti, 3) metodologie, 4) výsledky, 5) diskuze, 5) bibliografie
2) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 slov o struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů, 2) teoretická východiska, 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie, 5) předběžné výsledky, 6) očekávané či finální výsledky, 7) diskuze, 8) bibliografie.
3) student předloží odborný článek, který sám napsal pro publikování v odborném periodiku
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce

Ústní část zkoušky má jednu z následujících podob:

1) pohovor se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut
2) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci
3) student předloží certifikát na úrovni B2(z obecného nebo odborného jazyka)
4) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/FSSd0905