FSSd0910 Zahraniční výjezd

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Hana Hoblová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během krátkodobého výjezdu – například letní školy, konference, apod. Hlavními cíly předmětu jsou: Získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; prohloubení odborných znalostí v oblasti studia, na kterou se student specializuje; zlepšení jazykových schopností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním si studenti prohloubí odborné znalosti zpravidla v jedné specifické oblasti studia, získají mezinárodní zkušenosti a vylepší si své jazykové kompetence.
Osnova
  • Studující registrují předmět po skončení zahraničního výjezdu (letní školy, konference, atd) prostřednictvím oddělení pro doktorské studium. Hodnocení předmětu a příslušný počet kreditů na základě předložení osvědčení o absolvování, popř. publikovaného konferenčního příspěvku, atd. zadává předseda OR/OK. O výši přidělených kreditů rozhoduje školitel.
Literatura
  • JIRÁSEK, Alois. Z Čech až na konec světa : dle pamětí o staročeském cestování. Illustrated by Mikoláš Aleš. 6. vyd. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927, 108 s. info
  • HOLCOVÁ, Milena. Evropa : jih : s prázdnou kapsou, 93/94 : průvodce každoročně aktualizovaný právě pro české turisty. Praha: Oáza, 1993, 242 s. info
  • SCHUSTER, Peter. Evropa : sever : s prázdnou kapsou, 93/94. Edited by Petr Hlubuček. Praha: Oáza, 1993, 256 s. info
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu mobilitního programu a rovněž na nabídce hostující instituce a jejich výčet zahrnuje aktivní účast na přednáškách a seminářích v rámci letních škol či intenzivních programů, práci na projektech ve workshopech nebo teoretickou přípravu a prezentaci na mezinárodních konferencích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu kreditů získaných během výjezdu do zahraničí a uznaných katedrou. V případě, že hostitelská instituce nepoužívá ECTS, jsou kredity přiřazeny rozhodnutím školitele na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Tento pobyt se obvykle nehlásí do studijní evidence jako stav „zahraniční pobyt“, jedná se zpravidla o výjezd o letních prázdninách či krátký výjezd během semestru (typicky několikadenní, ne více jak měsíční). Studující jsou povinni informovat svého školitele o následujících skutečnostech: místu pobytu (instituci, organizaci), délce pobytu, charakteru akce (letní škola, kurz, odborná stáž apod.), podmínkách účasti na dané akci (kritéria přijetí, podmínky absolvování apod.), případně další informace relevantní pro udělení kreditů. Certifikáty o absolvování předložte svému školiteli (emailem nebo interní poštou) a požádejte jej o zhodnocení. Doporučuje se konzultace již před absolvováním pobytu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen na základě dokumentů předložených školiteli
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/FSSd0910