FSSn4490 Zahraniční pracovní pobyt

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. (max 20 kred). Počet kreditů bude určen vyučujícím (1 - 20 ECTS kreditů). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Kleiner (přednášející)
Mgr. Anežka Konvalinová (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Olga Cídlová, DiS. (pomocník)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Mgr. Hana Kotolová, DiS. (pomocník)
Mgr. Lucie Pospíšilová (pomocník)
Mgr. Boris Rafailov, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Ward (pomocník)
Garance
Mgr. Blanka Plasová, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 100 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům magisterského stupně k uznání kreditů získaných v zahraničí během pracovní stáže. Hlavními cíly předmětu jsou: získání praktických dovedností souvisejících se studovaným oborem, prohloubení odborných znalostí, zlepšení jazykových dovedností.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti aplikace nabytých znalostí v praxi, adaptovat se na nové prostředí v zahraničí a zvýší své jazykové kompetence a šance na uplatnění v oboru.
Osnova
 • Student před odjezdem vyplní, podepíše a nechá schválit Training agreement jak hostitelskou institucí tak pověřenou osobou na katedře, která indikuje počet kreditů udělených za tuto konkrétní stáž. Student eviduje pracovní pobyt v IS MU (aplikace Stáže a pobyty v sekci Student v IS MU) a nahrává podepsaný pracovní plán do systému IS MU. O uznání předmětu, který bude výsledkem zahraničního pracovního pobytu, si student žádá po návratu z pracovního pobytu. Student si před odjezdem z hostitelské instituce zařizuje vydání Potvrzení o realizaci pracovního pobytu (Confirmation of Placement Period). Pověřená osoba podpisem souhlasí s absolvovaným plánem studenta a potvrzuje nebo upravuje původní počet kreditů, Student po návratu nahrává podepsané CPP do evidence v IS MU, následně pověřená osoba provádí schválení žádosti o uznání předmětů Podrobný postup je zveřejněn na stránce http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition
Literatura
  doporučená literatura
 • Brian N. Baird, Internship, Practicum, and Field Placement Handbook, Prentice Hall; 6 edition (July 11, 2010)
  neurčeno
 • JIRÁSEK, Alois. Z Čech až na konec světa : dle pamětí o staročeském cestování. Illustrated by Mikoláš Aleš. 6. vyd. V Praze: Šolc a Šimáček, 1927. 108 s. info
 • HOLCOVÁ, Milena. Evropa : jih : s prázdnou kapsou, 93/94 : průvodce každoročně aktualizovaný právě pro české turisty. Praha: Oáza, 1993. 242 s. info
 • SCHUSTER, Peter. Evropa : sever : s prázdnou kapsou, 93/94. Edited by Petr Hlubuček. Praha: Oáza, 1993. 256 s. info
Výukové metody
Praktická příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, počet kreditů je odvislý od počtu hodin strávených na pracovišti v zahraničí. Kredity jsou přiřazeny rozhodnutím katedry na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Studující jsou povinni informovat vedoucího katedry nebo oboru, případně jinou jím pověřenou osobu, o následujících skutečnostech: místu pobytu (instituci, organizaci), délce pobytu, charakteru práce, případně další informace relevantní pro udělení kreditů.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení potvrzení o praxi a zprávy z praxe
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/FSSn4490