EN

FSS:GEN106 Genderová struktura spol. II. - Informace o předmětu

GEN106 Genderová struktura společnosti II.

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P52
Předpoklady
GEN103 Genderová struktura I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedním z hlavních organizačních principů současných společností je genderová diferenciace. Cílem kursu je přispět k sociologickému porozumění této diferenciace, ktreá byla, na rozdíl od vertikální či věkové struktury, dosud přehlížena. Je na čase zdůraznit sociologickou relevanci genderu jako jednoho z hlavních kriterií rozdělování společenského statusu, tj. práv a povinností jednotlivým členům společnosti, a to jak v tzv. obecné vertikální struktuře, tak v různých substrukturách. Po rekapitulaci teorií genderu se budeme v kursu systematicky zabývat důležitými strukturami genderové nerovnosti: organizací tzv. přirozené a materiální reprodukce společnosti (tzv. privátní sféra a veřejnost, rodina a pracovní trh), dále problematikou genderu a moci sociálních struktur a texty analyzující možnosti a limity překonávání nerovnosti mezi muži a ženami. Kurs prohlubuje a navazuje na poznatky z kurzu “Genderová struktura společnosti I”.; Na konci tohoto kursu budou studující schopni porozumět mechanismům reprodukce genderovvého řádu a aplikovat jej na generované jevy, problémy a instituce. Naučí se aplikovat teoretické poznatky na empirickou praxi v tématech probíraných v kursu s sambicí získat schopnost na jejich obecné použití. Své interpretace si ověří v terénní práci, s níž zlepší i své schopnosti akademického psaní a pocvičí se v oponentním řízení na práce spolustudujících.
Osnova
  • 1. Koncepce kursu, zadání individuálních projektů 2. Genderované struktury: Ženská identita mezi sexualitou a mateřstvím 3. a 4. Samostatná práce na individuálních projektech a domácím úkolu 5. Prezentace recenzí a námětů projektů 6. Genderované struktury: Soukromá a veřejná sféra, genderované organizace 7. Týden pro samostudium 8. Genderová struktura společnosti - dokumentace 9. Stratifikace a gender 10. Kdo je mocný a kdo bezmocný? 11. Genderovaná těla 12. Společenská struktura bez genderu?
Literatura
  • Acker, Joan, Hierarchies, jobs, bodies, A theory of gendered organisations, in: The Social Construction of Gender. SAGE 1991.
  • Connell, R.: Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept. Gender and Society, December 2005, s. 829 – 859 (31)
  • Elshtain, Jean Bethke, The power and powerlessness of women, in: Bock, Gisela/ James, Susan (eds.), Beyond equality and Difference. Citizenship, feminist politics, female subjectivity, London and New York 1992.
  • Finzi, Silvia Vegetti, Female identity between sexuality and maternity, in: Bock, Gisela/ James, Susan (eds.), Beyond equality and difference. Citizenship, feminist politics, female subjectivity, London and New York 1992.
  • Lorber, Judith, Dismantling Noahs Ark, in: Lorber, Judith/ Farrell, Susan A. (eds.), The social construction of gender, Newbury Park, London, New Delhi 1991.
  • and other literature in the sylaby
Výukové metody
vedná, informovaná diskuse nad povinnými texty otevírá a vyjasňuje konkrérní praxe aktérů v genderovaných sociálních institucích, seminární forma výuky
Metody hodnocení
seminární prezentace a diskuse, terénní práce, recenze a písemný test
Informace učitele
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět j určen přednostně studujícím bakalářských programů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/GEN106