GEN121 Muži, maskulinity a gender

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/1
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit studujícím v českém prostředí odvětví společenských věd zabývající se aktuálními tématy vztahujícími se k mužů, mužství či maskulinitám a genderu. Kurs předstatví vybrané oblasti na současné především anglicky psané odborné literatuře, ač základní četbu tvoří český (slovenský) překlad knihy Elisabeth Badinter: XY. Identita muže. Mužská studia nebo kritická studia mužsví a mužů spadají do multidisciplinárního přístupu gender studií a kurs nabídne orientaci v základních teoretických i problémových přístupech v této oblasti. Formou seminářů se budeme věnovat jednak problémům, jež muži a maskulinní společnost působí, ale také dopadům, jež to má na samotné muže. Základními tématy bude: mužství a násilí, mužská tělesnost a sexualita, vzdělání a muži; muži otcové a muži šéfové, mužská hnutí a změny mužství. Kurs nabídne zamyšlení nad dílčími tématy a ’praktickými’ problémy, jež se studující budou snažit řešit prací na projektech.; Na konci tohoto kursu budou studující schopni porozumět mechanismům reprodukce genderového řádu a aplikovat jej na mužsky generované jevy, problémy a instituce. Naučí se aplikovat teoretické poznatky na empirickou praxi v tematické oblasti mužů a mužství. Své interpretace si ověří v terénní práci, s níž zlepší i své schopnosti akademického psaní a pocvičí se v oponentním řízení na práce spolustudujících.
Osnova
  • Muži, maskulinity, gender: vymezení Záhada mužství?, Kdo je to muž?; Když muž byl člověk;Předcházející Mužská sociální identita, sociální řád a mocenské vztahy I a II Proces dělání mužství; normativní mužství I a II Sexualita a tělesnost Vzdělávání a maskulinita NásilíI Zbraně a muž: otázka míru; Proč válka? Problém mužů a násilí; Dokumentace témat Násilí a Muži: věc soukromá Muži: věc soukromá a změna
Literatura
  • Men's lives. Edited by Michael S. Kimmel - Michael A. Messner. 7th ed. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon, 2007. xxiii, 644. ISBN 0205485456. info
  • Handbook of studies on men & masculinities. Edited by R.W Connell - Michael S. Kimmel - Jeff Hearn. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005. 505 p. ISBN 0761923691. info
  • Masculinities. Edited by R.W Connell. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2005. xxv, 324. ISBN 0745634273. info
  • KIMMEL, Michael S. The gender of desire : essays on male sexuality. Albany, NY: State University of New York Press, 2005. xvi, 272. ISBN 0791463389. info
  • Gender. Edited by R.W Connell. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2002. viii, 173. ISBN 0745627161. info
  • KIMMEL, Michael S. The gendered society. New York: Oxford University Press, 2000. xii, 315. ISBN 0195125886. info
  • The men and the boys. Edited by R.W Connell. Cambridge: Polity, 2000. ix, 259. ISBN 0745626335. info
  • Gender and power : society, the person and sexual politics. Edited by R.W Connell. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1998. xvii, 334. ISBN 0745604684. info
Výukové metody
cílená seminární diskuse, zpětná vazba na četbu a na diskusi, prezentace a jejich evaluace, detailní terénní práce a oponované zprávy na dílčí téma
Metody hodnocení
diskuse v hodině, skupinové projekty, prezentace, domácí úkoly, četba (povinná literatura)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.