EN

FSS:GEN130 Praxe 1 - Informace o předmětu

GEN130 Praxe 1

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 15. 4. 10:00–11:40 U33, Po 13. 5. 10:00–11:40 U42
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 50 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu si studující vyhledají organizaci, v které budou o prázdninách či v následujícím semestru vykonávat praxi. Cílem kurzu je seznámit studující s kritérii pro výběr organizace, zajistit smlouvu s organizací a poskytnout informace o pravidlech výkonu praxe. Studující také získají instrukce pro vykonání genderové analýzy organizace tak, a by později mohli zpracovat závěrečnou zpúrávu z praxe.
Osnova
  • výběr organizace
  • zajištění organizace pro praxi
  • podpis smlouvy oběma stranami (FSS, organizace)
Literatura
  • KŘÍŽKOVÁ, Alena a Karel PAVLICA. Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 155 s. ISBN 8072611178. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
oboustraně podepsaná smouva
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/GEN130