HEN905 Studijní předmět prohlubující téma disertace I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit kompetence a znalosti ve zvoleném předmětu v návaznosti na téma disertační práce.
Výstupy z učení
Dle konkrétního předmětu.
Osnova
  • Dle konkrétního předmětu.
Literatura
  • dle konkrétního předmětu
Výukové metody
V závislosti na konkrétním předmětu.
Metody hodnocení
Předmět bude započítán po absolvování zkoušky či zápočtu k danému předmětu dle požadavků stanovených vyučujícím a doloženém v ISu, pokud se bude jednat o předmět z nabídky MU, případně po písemném potvrzení zkoušejícím z jiných vysokých škol.Student konzultuje výběr předmětu se školitelem, konzultantem a předsedou oborové rady.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/HEN905