HEN910e Příprava disertační práce - seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 18 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
HEN910d Příprava dis. práce
Úspěšné absolvování HEN910d.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je průběžné sledování vývoje a práce doktorského studenta či studentky školitelem, popř. konzultantem a zástupcem katedry v oborové radě, resp. předsedou oborové rady.
Výstupy z učení
Jedná se o průběžné kolokvium sledující vývoj doktorského studenta. Student/ka musí být schopen identifikovat základní výzkumné otázky i metody, musí být s narůstající jistotou schopen analyzovat a orientovat se v odborné literatuře a tvořit text vědeckého charakteru.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, je zcela individualizován dle potřeb a nároků studenta či studentky, jeho školitele (případně konzultanta) i zástupce oborové rady.
Literatura
  • Literatura dle zvoleného tématu disertační práce
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola studenta, rozprava nad dosavadními výsledky se školitelem, konzultantem, příp. zástupcem oborové rady.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/HEN910e