HEN925 Rozvoj pedagogických dovedností

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické uplatnění odborných kompetencí studenta v rámci pedagogických činností na katedře.
Výstupy z učení
Student bude po absolovování kursu schopen (bude mít zkušenosti) přednášet studentům, vést seminární cvičení, vést bakalářské, popř. diplomové práce a tyto práce oponovat.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu, probíhá individuálně.
Literatura
  • odlišná dle odborného zaměření studenta
Výukové metody
Jedná se o praxe, student se bude podílet pod dohledem zkušeného pedagoga na výuce, vedení a oponování diplomových a bakalářských prací, tuto činnost bude konzultovat se školitelem a dalšími pedagogy na katedře.
Metody hodnocení
Student se bude pod dohledem školitele, respektive zástupce oborové rady, podílet různými formami na výuce, přípravě cvičení, vedení a oponování bakalářských a diplomových prací. Po dohodě se do je možné do praxe započítat i pedagogické, resp. didaktické školení pro VŠ pedagogy vedené certifikovanými pracovníky (jako CERPEK apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/HEN925