MEBn5015 Energy and environment

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB415 Environmentální aspekty energ. && ! ESSn5011 Environmental Aspects of Energ && ! ESS411 Environmental Aspects of Energ && ! MVZ460 Environ. aspekty energetiky
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 44/30
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dostatek levné a snadno dostupné energie z uhlí, ropy a zemního plynu pomohl vybudovat moderní společnost. Zároveň však spalování fosilních paliv zásadně poškozuje lokální i globální životní prostředí, kdy v současnosti největší hrozbu představuje problém klimatických změn. V kurzu se zaměříme na budování moderních energetických systémů založených na fosilních palivech. Budeme sledovat vztah mezi těmito systémy a životním prostředím. Rozebereme nástroje, které společnost používá na management tohoto vztahu a vyhodnotíme jejich efektivitu. Kurz staví na teoretickém základě environmentální vědy, aplikované na energetiku. Dále využívá poznatky politických věd, teorie vládnutí, ekonomie, přírodních věd. Kurz je primárně analytický, nikoliv normativní.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni zúčastnit se současné energeticko-environmentální diskuse na odborné úrovni, jak s dostatkem dat, tak také s konceptuálními nástroji pro jejich analýzu.
Osnova
  • Ekosystém a populační ekologie, využívání fosilních paliv, přístup klasické a environmentální ekonomie k otázkám životního prostředí, nedostatek energetických zdrojů, energetická efektivita, jaderná energetika, obnovitelné zdroje, teorie technologické tranzice, energetické tranzice v 21. století.
Literatura
  • WRIGHT, Richard T. Environmental science : toward a sustainable future. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. xxiii, 712. ISBN 013144204X. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, povinná literatura.
Metody hodnocení
Test, seminární projekt.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/MEBn5015