MEBn5015 Energy and environment

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dominik David (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 U33
Předpoklady
! MEB415 Environmentální aspekty energ. && ! ESSn5011 Environmental Aspects of Energ && ! ESS411 Environmental Aspects of Energ && ! MVZ460 Environ. aspekty energetiky
The course has no specific prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The widespread availability and affordability of energy from coal, oil, and gas have been instrumental in shaping modern society. However, the combustion of these fossil fuels has also adversely impacted both local and global environments, with climate change now posing the most significant challenge. In this course, we trace the evolution of modern energy systems rooted in fossil fuels, examining the intricate interplay between these systems and the environment. We delve into governmental strategies aimed at mitigating the environmental repercussions of these industries and gauge the effectiveness of various measures. Additionally, we critically assess the ongoing transition towards low-carbon economies. Drawing upon the foundational theories of environmental science as they pertain to the energy sector, this course also incorporates insights from political science, governance studies, and economics.
Výstupy z učení
By the conclusion of this course, students should possess the interdisciplinary background needed to critically engage with contemporary debates on energy and the environment.
Osnova
  • Ecosystem and population ecology, fossil fuel consumption - local and global pollution, neoclassical and ecological approaches to environmental services, scarcity of energy resources, renewable energy, nuclear energy, energy efficiency, theory of technological and societal transitions, energy transitions in the 21st century.
Literatura
  • WRIGHT, Richard T. Environmental science : toward a sustainable future. 9th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. xxiii, 712. ISBN 013144204X. info
Výukové metody
Lectures and class discussions, course project.
Metody hodnocení
Written exam, final paper, poster preparation.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MEBn5015