MVPd0001 Kvalitativní výzkum mezinárodní a evropské politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 20 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MVZ001 Konc. a parad. výzk. MV && ! EVS001 Výzkum evropské pol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s klíčovými aspekty kvalitativního výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a politologicky zaměřených evropských studií. Kurs pokrývá relevantní koncepty, metody a výzkumné strategie.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen používat kvalitativní metody, bude rozumět klíčovým konceptům kvalitativního výzkumu a bude schopen aplikovat tyto metody na své téma disertačního výzkumu.
Osnova
 • 1) Základní koncepty a pojmy sociálněvědního výzkumu 2) Diskursivní analýza 3) Rozbor procesu, historické a etnografické přístupy 4) Obsahová analýza 5) Kvalitativní komparativní analýza (QCA) jako přístup a metoda 6) Problém kontradiktorních řádků a logických zbytků, zásady práce s nimi, odlišnosti při cs QCA a fsQCA 7) Příklady praktické aplikace QCA, možnosti a limity metody, post QCA analýza
Literatura
  povinná literatura
 • SCHNEIDER, Carsten Q. a Claudius WAGEMANN. Set-theoretic methods for the social sciences : a guide to qualitative comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. xvi, 350. ISBN 9781107013520. info
 • Configurational comparative methods : qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques. Edited by Benoît Rihoux - Charles C. Ragin. Thousand Oaks: Sage, 2009. xxv, 209. ISBN 9781412942355. info
 • Methods of critical discourse analysis. Edited by Ruth Wodak - Michael Meyer. 2nd ed. London: Sage, 2009. ix, 204. ISBN 9781847874559. info
 • Approaches and methodologies in the social sciences : a pluralist perspective. Edited by Donatella Della Porta - Michael Keating. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 365. ISBN 9780521709668. info
 • Qualitative methods in international relations : a pluralist guide. Edited by Audie Klotz - Deepa Prakash. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xii, 260. ISBN 9780230542396. info
 • Redesigning social inquiryfuzzy sets and beyond. Edited by Charles C. Ragin. Chicago: University of Chicago Press, 2008. viii, 225. ISBN 0226702758. info
 • FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse : textual analysis for social research. 1st pub. London: Routledge, 2003. vi, 270. ISBN 0415258936. info
Výukové metody
Předmět kombinuje přednášky a seminární výuku.
Metody hodnocení
Studenti se seznámí postupně se všemi texty povinné literatury, jejichž znalost bude průběžně prověřována na seminářích s povinnou docházkou (70 procent závěrečného hodnocení). Na konci předmětu odevzdají studenti esej, ve které ukáží, jaké kvalitativní metody a jakým způsobem mohou využít ve svém disertačním výzkumu (30 procent závěrečného hodnocení).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MVPd0001